Επιστροφή στο ΠρόγραμμαΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ & ANTAΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ

1. Άρση αεροπορικού, σιδηροδρομικού και ακτοπλοϊκού αποκλεισμού της πόλης
Η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανακτήσει το ρόλο της ως διαμετακομιστικό κέντρο με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία. Να αποτελέσει διεθνή κόμβο στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, στη βαλκανική ενδοχώρα, στη Μεσόγειο και στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Να αποκτήσει χαρακτήρα τουριστικού προορισμού και πύλης εισόδου στη χώρα.

2. Αξιοποίηση των οικονομικών και πνευματικών δυνάμεων της πόλης και ενεργοποίηση ενός σχεδιασμού μεγάλης εμβέλειας και ευρείας χρηματοδότησης, κρατικής και ιδιωτικής.
Για τις απαιτήσεις του μητροπολιτικού ρόλου ιδίως σε ζητήματα μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα υποστηρίζεται από θεσμικούς φορείς και ινστιτούτα (ΣΑΣΘ, ΕΚΕΤΑ κλπ).

3. Δραστηριοποίηση των δυνάμεων της αγοράς σε τομείς όπως την παροχή υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες, τη βιοτεχνολογία, την υψηλή τεχνολογία, το διεθνές εμπόριο, την κοινωνία της πληροφορίας, την εκπαίδευση, την έρευνα και την πιστοποίηση
Κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία της πόλης να αναλάβει ο κεντρικός δήμος συντονιστικό ρόλο για τον ενιαίο σχεδιασμό και έλεγχο των βασικών υποδομών και δικτύων, για τη μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη (αστικά απορρίμματα, ρύθμιση κυκλοφορίας, φυσικό περιβάλλον – περιαστικό δάσος/Θερμαϊκός, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, συγκοινωνίες-μεταφορές, δημόσια ασφάλεια).

ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ

1. Το όραμα ενός μακροπρόθεσμου μητροπολιτικού σχεδιασμού για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να στοχεύει τουλάχιστον στα εξής:
• Στην ανάκαμψη του βιοτεχνικού και βιομηχανικού τομέα παραγωγής, προς επιλεγμένους τομείς, με κριτήρια παγκόσμιας ζήτησης και βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της περιοχής.
• Στην υποστήριξη και οργάνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και στις παρεμφερείς οικονομικές επιχειρήσεις.
• Στην εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών μετακίνησης προσώπων και αγαθών, για την άνετη πρόσβαση στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και την κοινωνική υποδομή.
• Στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και την κεφαλαιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της περιοχής.
• Στο σχεδιασμό στρατηγικής σημασίας αστικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων, με δυναμική επιρροής σε μητροπολιτική κλίμακα.

Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο πνοής για τη μητροπολιτική περιοχή με την άμεση εφαρμογή ενός νέου μοντέλου χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα, με στόχο ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον.

Μια σύγχρονη πόλη με καθαρή ατμόσφαιρα, περισσότερο πράσινο και ανεκτή στάθμη θορύβου, στην οποία οι μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών θα υποστηρίζονται επαρκώς, οι κατασκευές θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας και προσβασιμότητα, η πολιτιστική συνέχεια θα αναδεικνύεται και θα παρέχει το υπόβαθρο για την προσέλκυση της σύγχρονης δημιουργικής έκφρασης.

Με το στόχο αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα στον προγραμματισμό έργων μακράς πνοής, για την ποιοτική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος (πολεοδομική ανασυγκρότηση υποβαθμισμένων περιοχών, συνολική υπογειοποίηση δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, αισθητικές επεμβάσεις σε όψεις και δώματα κτιρίων, έργα αποκατάστασης μνημείων και παραδοσιακών συνόλων κ.α.), σε συνδυασμό με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα νέας αρχιτεκτονικής με την δημιουργία έργων – συμβόλων, που θα σηματοδοτούν μια φυσιογνωμία της πόλης αντάξια της ιστορίας της αλλά και των προσδοκιών των νέων γενεών.

2. Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου (Καλλικράτης κ.α.) για την ανάληψη μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης
Τα παραπάνω προβλήματα απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση, κεντρικό συντονισμό και ενιαίο σχεδιασμό, πέρα από τα διοικητικά όρια των δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Ο σημερινός κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, οι αποσπασματικές πρωτοβουλίες κάποιων φορέων και οι οργανωτικές ελλείψεις καταλήγουν σε αναποτελεσματικότητα και σπατάλη πόρων και δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται έργα υπερτοπικής εμβέλειας, όπως α) η υλοποίηση παρεμβάσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης και διαμορφώσεων αναψυχής ήπιου χαρακτήρα στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης, από το Καλοχώρι έως την Πυλαία, με στόχο την αποκατάσταση της συνέχειας του θαλάσσιου μετώπου και τη διαμόρφωση ενός συνεχούς παραθαλάσσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής, και β) η ανάπλαση της Περιφερειακής Τάφρου σε όλο το μήκος της από το Σέιχ Σου έως το Φοίνικα, με τη διαμόρφωση ενός εκτεταμένου γραμμικού πάρκου, με ποδηλατόδρομο και χώρους άθλησης και αναψυχής.

ΠΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

1. Ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και μετατροπή της σε «Μητροπολιτικό Πάρκο Πολιτισμού και Τεχνολογίας», σε συνδυασμό με τη μετεξέλιξή της σε πιστοποιημένο Εκθεσιακό Κέντρο, σύμφωνα με τις σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές για τη φιλοξενία εμπορικών ή θεματικών εκθέσεων υψηλών απαιτήσεων
Σε συνεργασία με το φορέα διοίκησης της ΔΕΘ προγραμματίζεται η μετεξέλιξή της σε μικρότερης έκτασης εκθεσιακό – συνεδριακό κέντρο, με απόδοση τμήματος της έκτασης, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση της τοπικής οικονομίας, τη διατήρηση του στρατηγικού πλεονεκτήματος της υφιστάμενης θέσης, και την ανάδειξη της ΔΕΘ ως εμβληματικής δραστηριότητας της πόλης.

2. Χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία Μαρίνας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Θεσσαλονίκης, με φορέα λειτουργίας το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Μετά από μακρόχρονη στασιμότητα του έργου προωθείται κατά προτεραιότητα η ωρίμανση του έργου με την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών και την αδειοδότηση του, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, η δημοπράτηση και κατασκευή του, με στόχο την βελτίωση των τουριστικών υποδομών της πόλης, τη σύνδεση της με τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

3. Μετατροπή της περιοχής Λαχανοκήπων σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης με τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου και την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών
Επιδιώκεται η αξιοποίηση της δυτικής περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει άμεση σχέση με το λιμάνι και την είσοδο της πόλης, με το μετασχηματισμό της σε περιοχή εκτόνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιστορικού κέντρου και πόλο δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα. Στην περιοχή χωροθετούνται κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι υπερτοπικής σημασίας, περιοχές κατοικίας, λιμενικών εγκαταστάσεων, τουρισμού – αναψυχής και πρασίνου.

4. Επαναλειτουργία των Ιαματικών Λουτρών Θέρμης, για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με σύγχρονους όρους και προδιαγραφές για θεραπευτικούς σκοπούς.
Άμεσος στόχος είναι η αποκατάσταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων και της παροχής του ιαματικού νερού, η αδειοδότηση και πιστοποίηση του ιαματικού πόρου σύμφωνα με τη νομοθεσία, και μακροπρόθεσμα η ανάδειξη του χώρου, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, με όρους βιωσιμότητας και ανταποδοτικότητας σε σύγχρονο θερμαλιστικό κέντρο για την προώθηση του ιαματικού τουρισμού και την προβολή όλης της περιοχής.

5. Ανάπλαση όλων των ρεμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η υδραυλική τους λειτουργία και η ανάδειξη τους ως οικολογικών διαδρομών με χώρους αναψυχής, πρασίνου, άθλησης και περιπάτου, ήπιες διαμορφώσεις, και πεζογέφυρες.
Μέσα στον πολεοδομικό ιστό του δήμου παραμένουν ανοιχτά τμήματα υδατορεμάτων (Κυβερνείου, Ορτανσίας, Κωνσταντινίδη, Υφανέτ, Δόξας, Τροχιοδρομικών κλπ) τα οποία παρουσιάζουν πλούσια αυτοφυή βλάστηση, αλλά κινδυνεύουν από αυθαίρετη καταπάτηση και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Στόχοι είναι η εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας, η αύξηση των ελευθέρων χώρων πρασίνου, η ενσωμάτωση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στις πολεοδομικές γειτονιές, η εξυγίανση των παραρεμάτιων περιοχών κ.α.

6. Ενίσχυση δικτύου καταγραφής ατμοσφαιρικών δεδομένων και ανάληψη αρμοδιότητας για την άμεση λήψη μέτρων
Όπως έχει καταγραφεί σε πρόσφατες μελέτες, το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων προκαλείται από τη θέρμανση (καύση βιομάζας) και δευτερευόντως από την κυκλοφορία οχημάτων. Επομένως προέχουν τα μέτρα που αφορούν στη θέρμανση και κατόπιν στην κυκλοφορία.

7. Δημιουργία χαρτοφυλακίου δημοτικής ακίνητης περιουσίας – διαχείριση με διαφανείς όρους
Η δημοτική ακίνητη περιουσία θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε υποδομές στις γειτονιές με αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, με δημόσιους διαγωνισμούς και κανόνες βιωσιμότητας και ανταποδοτικότητας.

8. Αύξηση της δημοτικής περιουσίας, με την παραχώρηση όλων των δημόσιων ακινήτων που προορίζονται για κοινωφελείς σκοπούς.
Τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου που έχουν δεσμευτεί για συγκεκριμένες χρήσεις (σχολεία, παιδικούς σταθμούς, πράσινο, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) πρέπει να περιέλθουν στο δήμο ώστε να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς, αντί να αποτελούν εστίες μόλυνσης και αυθαίρετης καταπάτησης. Θα επιδιωχθεί η επίλυση του θέματος με νομοθετική ρύθμιση, αδαπάνως για το δήμο.

9. Αναζωογόνηση των περιφερειακών συνοικιών και γειτονιών, με στόχο να ανακτήσουν τη λειτουργικότητα, τα ελκυστικά τους χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις που πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν για να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους.
Δημιουργώντας ένα δίκτυο μικρών δημόσιων χώρων, ως πυρήνων ενδιαφέροντος των γειτονιών, που συνδέονται μεταξύ τους με συνεχείς διαδρομές πεζών, ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους, στοχεύουμε στην αύξηση της προσβασιμότητας των συνοικιών, της κοινωνικής συνοχής και της εμπορικότητας των περιοχών ανάπλασης. Ένας τέτοιος στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά μέσα από ένα σύνολο εφαρμογής δράσεων που στοχεύουν: α) στη βελτίωση όλου του φάσματος των καθημερινών λειτουργιών των κατοίκων (στάθμευση, τροφοδοσία, καθαριότητα, μετακινήσεις, εκπαίδευση, αναψυχή κ.α.), β) στην τόνωση της τοπικής αγοράς και γ) στην αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χώρου με όρους βιωσιμότητας.

10. Λειτουργία πόλης με κανόνες– σεβασμός στον πολίτη, στον υγιή ανταγωνισμό, στην ανάπτυξη με όρους νομιμότητας
Εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται και στο δημόσιο /κοινόχρηστο χώρο, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, ταβέρνες κλπ), οι λαϊκές αγορές, οι εκθέσεις αυτοκινήτων, και άλλα παρεμφερή θέματα όπως η τροφοδοσία και οι φορτοεκφορτώσεις ρυθμίζονται με κανονιστικές αποφάσεις και με γνώμονα το σεβασμό στον πολίτη και την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον περιορισμό του παραεμπορίου.

11. Αναδιοργάνωση λειτουργίας Ζωολογικού Κήπου Δήμου Θεσσαλονίκης
Ο Ζωολογικός Κήπος εκσυγχρονίζεται και αναδιοργανώνεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για την προστασία των αγρίων ζώων, τα οποία πρέπει να παραμένουν στο φυσικό τους οικοσύστημα, και μετατρέπεται σε Κήπο οικόσιτων ζώων με πολλές εκπαιδευτικές λειτουργίες.

12. Αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης σε 50% των παραγόμενων απορριμμάτων
Το ποσοστό αυτό αφορά σε διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, σύμφωνα με την ιεράρχηση των ενεργειών για την διαχείριση των αποβλήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται στη νομοθεσία και στο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον της ΕΕ.

13. Συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος των οχημάτων παντός είδους της καθαριότητας με εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας (τηλεματική) – στόχοι: εξοικονόμηση πόρων (προσωπικού, καυσίμων κα), βελτιστοποίηση δρομολογίων, χρόνου αποκομιδής, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται ποικίλες δράσεις όπως:
• Αναβάθμιση εξοπλισμού, υποδομών και υπηρεσιών καθαριότητας στο πλαίσιο του δημοτικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (σύστημα αξιόπιστης καταγραφής δεδομένων παραγωγής αναγκαιότητας και ορθολογική κατανομή διαθέσιμου εξοπλισμού με 5ετή κατανομή αναγκών ανανέωσης κ.α.)
• Προώθηση καινοτόμων λύσεων (αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για βελτιστοποίηση προγραμμάτων, ηλεκτρονικές πλατφόρμες για προώθηση πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης, νέος έξυπνος εξοπλισμός κλπ).
• Συστηματική και διαρκής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, ενίσχυση συμμετοχής πολιτών, βραβεία περιβαλλοντικής επίδοσης σε γειτονιές και επιχειρήσεις, προώθηση εθελοντισμού για ενίσχυση της ανακύκλωσης.
• Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας και του δημοτικού προγράμματος διαχείρισης, επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών του δήμου.


14. Αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, στους τομείς των δράσεων που αφορούν στο περιβάλλον. Στόχος του νέου ΕΣΠΑ είναι η επίτευξη του στόχου 20-20-20 όπως προσδιορίζεται στο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον της ΕΕ, που σημαίνει :
• Μείωση κατά 20 % των δράσεων που παράγουν αέρια θερμοκηπίου
• Αύξηση κατά 20% της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
• Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης

Η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιριακών υποδομών του δήμου, όπως, αλλαγή κουφωμάτων, πράσινα δώματα, αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή εξωτερικών σκιάστρων κλπ, η εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας στις αυλές των σχολείων κ.α., βρίσκονται στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ).

15.Δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων η οποία πρέπει να επικεντρωθεί στις ενέργειες που αφορούν στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Η πρόληψη στοχεύει στην μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων και επιτυγχάνεται με δράσεις ενημέρωση – ευαισθητοποίησης με εκδηλώσεις σε σχολεία, ημερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις σε γειτονιές, ορισμό μιας ημέρας τον μήνα για συλλογική δράση, βραβεύσεις σε επιχειρήσεις που συμβάλλουν στον στόχο κλπ
Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προωθηθεί μέσω της δημιουργίας πράσινων σημείων σε γειτονιές της πόλης (πιθανόν με την χρήση ιδιόκτητων χώρων ή την ενοικίαση από τον δήμο) ή στις παρυφές αυτής (για την εγκατάσταση μεγαλύτερων και πιο οργανωμένων μονάδων). Τα πράσινα σημεία πρέπει να εξηγηθούν περαιτέρω στους πολίτες και να προωθηθούν ως κέντρα συλλογής, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν παράλληλα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Οι δράσεις επαναχρησιμοποίησης συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια και αδυνατούν να αγοράσουν σχετικά είδη, ενώ το σύνολο της πρότασης δημιουργεί θέσεις εργασίας (οι λεγόμενες πράσινες θέσεις εργασίας).

16. Δημιουργία δημοτικού περιβαλλοντικού ταμείου, τροφοδοτούμενου από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας κλπ τέλη και έσοδα Δήμου, για απόδοση σε δημοτικές περιβαλλοντικές δράσεις και έργα διαχείρισης αποβλήτων
Θα επιδιωχθεί με νομοθετική ρύθμιση η θέσπιση ειδικού Ταμείου, στο οποίο θα δεσμεύονται συγκεκριμένα ανταποδοτικά έσοδα του δήμου, τα οποία θα επενδύονται αποκλειστικά σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, με όρους διαφάνειας, ανταποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ

1. Αξιοποίηση όλων των κατάλληλων δημοτικών και δημόσιων οικοπέδων για την κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης, με χρήση νέων τεχνολογικών συστημάτων (μηχανικά πάρκιγκ). Σε συνεργασία με φορείς που διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις (ΟΛΘ, ΔΕΘ, ΟΣΕ κα) δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης μεγάλου μεγέθους (mega parkings) περιμετρικά του κέντρου.
Σχεδιάζουμε τη ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στα οργανωμένα πάρκινγκ (δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά), ώστε οι οδηγοί να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις ελεύθερες θέσεις με ενημερωτικές πινακίδες παρά την οδό σε όλους τους σημαντικούς οδικούς άξονες και κόμβους του δήμου. Διερευνούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών, προκειμένου π.χ. η πληροφόρηση να γίνεται και μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS). Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των κανονισμών κίνησης στις λεωφορειολωρίδες, και την πάταξη της παράνομης στάθμευσης ιδίως γύρω από σταθμούς μεγάλου μεγέθους.

Διεκδικούμε τη συμπλήρωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε επιπλέον της μεταβιβασθείσας αρμοδιότητας για τη μελέτη και κατασκευή υπογείων σταθμών κάτω από κοινόχρηστους χώρους, να περιέλθει και η αρμοδιότητα για την χωροθέτησή τους από το ΥΠΟΜΕΔΙ στους δήμους Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Πειραιώς, έτσι ώστε να απλουστευτεί η σχετική διαδικασία.

2. Υποστήριξη ήπιων μέσων μετακίνησης – αναδιοργάνωση λεωφορειακών γραμμών σε συνδυασμό με λεωφορειολωρίδες σε όλες τις γραμμές που είναι κατασκευαστικά εφικτό.
Οι δημόσιες συγκοινωνίες αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυλώνας για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης κινητικότητας και της αστικής ανάπτυξης.

Απαιτείται η ουσιαστική συνεργασία όλων των φορέων υπό το συντονισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τη διαμόρφωση πολιτικών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, την εφαρμογή σημαντικών μέτρων προτεραιότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, την ανάπτυξη και υλοποίηση ευφυών συστημάτων, όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ειδικότερα ως προς τις λεωφορειολωρίδες σχεδιάζουμε την επέκταση τους σε όλες τις βασικές αρτηρίες που αποτελούν κορμούς του δικτύου λεωφορειακών γραμμών. Η λειτουργική αναβάθμιση συνεπάγεται την προσαρμογή του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης, ώστε να αποδίδει προτεραιότητα στα λεωφορεία.

3. Πύκνωση ποδηλατοδρόμων και δικτύων ήπιας κυκλοφορίας, με τη λογική των «μεγάλων» οικοδομικών τετραγώνων.
Επέκταση και αναβάθμιση ποιότητας των χώρων κίνησης πεζών: δίκτυο πεζόδρομων, αναβάθμιση πεζοδρομίων στο βασικό και δευτερεύον οδικό δίκτυο, περιδιαβάσεις ασφαλείας σε κρίσιμες διασταυρώσεις.

Δρόμοι, πεζοδρόμια και πλατείες πρέπει να αποκτήσουν επαρκή χώρο για την ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών, σε συνδυασμό με την μείωση του χώρου που καταλαμβάνουν τα ΙΧ. Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδεται στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ποδηλατών μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού των χώρων κίνησης των δίτροχων και των διασταυρώσεων των ροών τους με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Ακόμη, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων θα ευνοήσει τις μετακινήσεις των ατόμων νεαρής ηλικίας προς τα σχολεία, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος των αστικών μετακινήσεων.

4. Εξασφάλιση ασφαλών και ελεύθερων διαδρομών για πεζούς και Αμέ σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στο κέντρο και περιφερειακά (στις γειτονιές).
Εξετάζουμε την εφαρμογή ενός ευρέος προγράμματος έργων πεζοδρόμησης και πλήρους ανάπλασης τους, δημιουργίας οδών ήπιας κυκλοφορίας με γραμμικές παρεμβάσεις, φυτεύσεις και διαπλάτυνση πεζοδρομίων, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της ελεύθερης όδευσης πεζών και της προσβασιμότητας. Ανακατασκευάζουμε πεζοδρόμια κι απομακρύνουμε τα πάσης φύσεως εμπόδια και διασφαλίζουμε την προσβασιμότητα σε ζώνες ανάπτυξης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

1. Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.
Στόχος, οποιοδήποτε δικαιολογητικό να παραδίδεται στον αιτούντα εντός ημέρας και οποιοδήποτε αίτημα να απαντάται (αν όχι ικανοποιείται) έως την επομένη.

2. Υιοθέτηση κινήτρων για την προσέλκυση και στέγαση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων εντός των ορίων του Δήμου.
Θα εξεταστούν λύσεις όπως μειωμένα δημοτικά τέλη, επιπλέον ευκολίες (π.χ προνομιακό τιμολόγιο διαφήμισης στα ΜΜΕ του Δήμου), διάθεση από πλευράς Δήμου χώρων για έναρξη επιχειρήσεων (παροχή χώρου και εξοπλισμού-χρήση χώρων της ΔΕΘ), με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης.

3. Ευέλικτα δημοτικά τέλη με στήριξη νέων επιχειρηματιών , διαμόρφωση ζωνών επιχειρηματικότητας.
Ο στόχος είναι διπλός. Από τη μια η μείωση του κόστους λειτουργίας με χαμηλότερα δημοτικά τέλη των νέων επιχειρήσεων και από την άλλη να δοθούν κίνητρα για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που προκαλούν οχλήσεις στο κέντρο (π.χ. λόγω έλλειψης χώρων στάθμευσης) σε περιοχές που θα αναβαθμιστούν , π.χ. δυτική είσοδος.

4. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνέργειες με τον επιχειρηματικό κλάδο για την ενίσχυση-επένδυση σε startup εταιρείες με seed capital.
Η πρωτοβουλία θα έχει σαν στόχο την ενίσχυση τόσο υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού όσο και την προσέλκυση επίδοξων νέων επιχειρηματιών με αξιόλογες προτάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό που οι ιδέες τους μπορεί να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την πόλη. Η πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής και με τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με προϋπόθεση την αξιολόγηση των προτάσεων και απαραίτητα να έχουν ή να δημιουργήσουν την έδρα τους στην μητροπολιτική περιοχή του Δήμου. Ταυτόχρονα ο Δήμος θα εξετάσει την πιθανότητα συμμετοχής του σε κοινοπρακτικά σχήματα παροχής μικροπιστώσεων/ δανείων seed capital.

5. Διευκόλυνση δημιουργίας διεθνών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε βαθμίδας στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Οικονομικά κίνητρα (δημοτικά τέλη, διαφήμιση, υποστήριξη από εξειδικευμένο γραφείο του Δήμου), προς νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία η διδασκαλία θα γίνεται στα Αγγλικά σε συνδυασμό με μια καμπάνια προσέλκυσης σπουδαστών από τη Βαλκανική ενδοχώρα και χώρες της νοτιανατολικής μεσογείου.

Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων για δημιουργία συνεργειών των φορέων αυτών με τοπικούς φορείς, για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών στην πόλη. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ERASMUS+ κ.α.) για τη δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών και διάχυσης γνώσης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ & ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ

1. Κάλυψη της ζήτησης 100% από δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, δημιουργία όλων των αναγκαίων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών υποστήριξη της μητέρας, ώστε να μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στην εργασία της.
Από τους 25 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία, μόνο οι δεκαπέντε είναι ιδιόκτητοι (Δημοτικοί και Πρώην Κρατικοί), ενώ οι υπόλοιποι δέκα μισθώνονται ανά τριετία. Από αυτούς πολεοδομικά τακτοποιημένοι είναι μόνο δεκατρείς. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρείται ότι αυτή η κατάσταση ικανοποιεί τη ζήτηση, ιδιαίτερα κατά τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Η Α’ Δημοτική Κοινότητα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανεπάρκεια σε χώρους παιδικών σταθμών, με παράλληλη αδυναμία κάλυψης των ελλείψεων, λόγω πυκνότητας του αστικού ιστού και υψηλού κόστους απαλλοτρίωσης.

2. Μέριμνα για όλες τις ειδικές κατηγορίες οικογενειών, ανέργων, πολυτέκνων κλπ, με απαλλαγή ή μείωση τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.3. Δημιουργία του πρώτου δημοτικού γηροκομείου και επιπλέον λειτουργία σε κάθε δημοτική κοινότητα ενός κέντρου διημέρευσης και απασχόλησης ασθενών με Alzheimer για την ανακούφιση των οικογενειών.
Κάλυψη ενός σημαντικότατου κοινωνικού ζητήματος που αφορά την ουσιαστική στήριξη των οικογενειών και των μοναχικών ατόμων της 3ης ηλικίας στην καθημερινή τους διαβίωση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αρωγός στην παρούσα οικονομική συγκυρία θα αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ίδρυση και λειτουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για τη διαμονή και διημέρευση των ηλικιωμένων, πασχόντων ή μη, και τη στελέχωσή τους με ειδικευμένο προσωπικό.

4. Δέσμευση για τη διατήρηση της Βοήθειας στο Σπίτι.
Αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος λόγω της εξαιρετικής κοινωνικής του σημασίας, Διασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος, ακόμα και αν σταματήσει από ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω σύστασης Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια υπό τον έλεγχο Παρατηρητηρίου και με ενεργοποίηση του Σώματος Πιστοποιημένων Εθελοντών. Το πρόγραμμα θα καλύπτει εκτός από την καθημερινή βοήθεια (διατροφή, εξωτερικές εργασίες), και απλή νοσηλεία στο σπίτι, ενημέρωση και έκδοση επιδομάτων που δικαιούνται οι ωφελούμενοι και δεν είναι σε θέση να αιτηθούν, συντροφιά και περίπατο, με στόχο την κοινωνικοποίηση και εξυπηρέτηση των μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων.

5. Δημιουργία στα ΚΕΠ ειδικού τμήματος εξυπηρέτησης ΑμεΑ με εκπαιδευμένους συνεργάτες στη χρήση της νοηματικής γλώσσας.
Κάλυψη του διαπιστωμένου κενού στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα ακοής, κατά τη συναλλαγή τους με τις δημοτικές υπηρεσίες.

6. Δέσμευση για τη διάθεση ετησίως ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος που θα επενδύεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις προσπελασιμότητας ΑμεΑ.
Το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου περιλαμβάνει παγίως διάφορα έργα συντήρησης και ανακατασκευής των δημοσίων χώρων της πόλης, πεζοδρομίων, πλατειών, παιδικών χαρών κλπ, όπως και έργα συντήρησης δημοτικών κτιρίων και σχολείων. Με συστηματικό τρόπο στο εξής θα διατίθεται συγκεκριμένο κονδύλιο από το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα προορίζεται για την εξασφάλιση συνθηκών προσβασιμότητας σε όλους τους δημόσιους χώρους και τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Η αποτελεσματική διαχείριση του διατιθέμενου κονδυλίου προτείνεται να είναι υπό τον έλεγχο του «Παρατηρητηρίου Προσπελασιμότητας», στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των αναπηρικών οργανώσεων και ειδικοί επιστήμονες στον τομέα. Τελική επιδίωξη στο τέλος της θητείας, η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως προσβάσιμης πόλης, σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνώς κριτήρια.

7. Σε κάθε συνοικία ένα Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών μαθητικής ηλικίας – εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητισμός, ψυχαγωγία, εκμάθηση υπολογιστών, ενισχυτική διδασκαλία κλπ (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ(ΑΜΕΑ).
Ενώ για τις προσχολικές ηλικίες υπάρχουν δυνατότητες φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης, διαπιστώνεται ότι για τα παιδιά της μαθητικής – εφηβικής ηλικίας δεν προσφέρεται από το Δήμο καμία οργανωμένη υποδομή για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, με αποτέλεσμα την κατ’ ανάγκη προσφυγή των γονέων σε ιδιωτικά φροντιστήρια, ωδεία, σχολές χορού κλπ, ή την παραμονή των μικρότερων παιδιών στο σπίτι μπροστά στην τηλεόραση και τον κίνδυνο παραβατικής συμπεριφοράς των εφήβων.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης κάθε συνοικίας μπορεί να ενισχυθεί και με άλλες δραστηριότητες κατά τα πρότυπα των Community Centers του εξωτερικού, όπου τα παιδιά μαθητικής ηλικίας έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους της 3ης ηλικίας της γειτονιάς τους, μέσα από κοινές δραστηριότητες, με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αύξηση του εθελοντισμού.

Τα συγκροτήματα αυτά (Community Centers) είναι κέντρα πολλαπλών λειτουργιών στα οποία συγκεντρώνονται οι λειτουργίες που παρέχουν σήμερα τα δημοτικά διαμερίσματα, αλλά και άλλες προνοιακές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δήμο. Η συγκέντρωση των υπηρεσιών αυτών σε ένα χώρο, δημιουργεί οικονομίες κλίμακας στη λειτουργία του δήμου, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει και την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση του δημότη

8. Δημιουργία ειδικού προγράμματος στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, για την υποστήριξη της νέας μητέρας, τη φροντίδα των βρεφών και των νηπίων, τη προαγωγή του θηλασμού και για τη λειτουργία ολοήμερων κέντρων φύλαξης.
Λήψη ουσιαστικών μέτρων από πλευράς του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά της υπογεννητικότητας, με τη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας αναφορικά με την περιγεννητική φροντίδα μητέρας και βρέφους, την προαγωγή του θηλασμού, με την κατασκευή ειδικών χώρων για την φροντίδα βρεφών στα δημοτικά κτίρια αυξημένης προσέλευσης κοινού, ακόμη και σε σημαντικούς δημόσιους χώρους, και τέλος, με την επέκταση του ωραρίου σε επιλεγμένους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά τις απογευματινές ώρες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους

9. Πλήρης αναβάθμιση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ενίσχυση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με προσωπικό για την εξάλειψη της απαράδεκτης αναμονής (μέχρι και 5 ώρες!), για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και την καταβολή όλων των προνοιακών επιδομάτων. Επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης βιβλιαρίων (οι δικαιούχοι της πρόνοιας μένουν χωρίς βιβλιάρια πάνω από ένα μήνα και χωρίς φάρμακα).

10. Πραγματική και διαρκής στήριξη των αναξιοπαθούντων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι έκτακτες ενισχύσεις απόρων, αναξιοπαθούντων και άλλων αιτούμενων οικονομική στήριξη θα αντικατασταθούν από σταθερή οικονομική ενίσχυση σε μόνιμη βάση, με βάση την έρευνα και την παρακολούθηση των συγκεκριμένων οικογενειών από μέρους των κοινωνικών λειτουργών της υπηρεσίας, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και την επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Επίσης διεκδίκηση για την ουσιαστική αύξηση του προνοιακού επιδόματος τέκνου που καταβάλλεται σε συγκεκριμένες ευπαθείς κατηγορίες οικογενειών (ανέρχεται σε 49 € το μήνα). Είναι το μόνο προνοιακό επίδομα που υπολείπεται σημαντικά των πραγματικών αναγκών.

11. Καταπολέμηση παραβατικότητας και βίας στα σχολεία.
Δημιουργία Σχολείου για Γονείς, με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα σωστής ανατροφής και αγωγής των παιδιών, πρόληψης ασθενειών, διατροφής κλπ. Τακτική παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών του Δήμου στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς για τον πρώιμο εντοπισμό δυσλειτουργικών οικογενειών και φαινομένων παραβατικότητας και ενδοσχολικής βίας.

12. Θέσπιση ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Ο εθελοντισμός μπαίνει σε σωστά θεμέλια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τη θέσπιση του Μητρώου, στο οποίο θα εγγράφονται εθελοντές κατόπιν επιστημονικού ελέγχου από εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, με τήρηση κανόνων και όχι με εμπειρικό ή τυχαίο τρόπο όπως σήμερα, έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη αξιοποίηση της κοινωνικής προσφοράς, η ουσιαστική κοινωνική συνοχή και η διάρκεια στο έργο τους. Το Μητρώο θα αποτελεί την πηγή αναζήτησης των καταλληλότερων και πιστοποιημένων εθελοντών για οποιοδήποτε έργο θέλει να υλοποιήσει ο Δήμος ή άλλος φορέας, ανάλογα με τις ικανότητες και τις προσφερόμενες δυνατότητες εκάστου εξ αυτών.

13. Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος του δημοσίου για κοινωνικές χρήσεις
Δημοτικά ή δημόσια κτίρια που παραμένουν κενά ή με ελάχιστη χρήση προτείνεται να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ξενώνων ασθενών και συνοδών τους που νοσηλεύονται περιοδικά σε νοσοκομεία της πόλης, και για τη φιλοξενία απόρων ή άλλων κατηγοριών αναξιοπαθούντων.

14. Ενεργοποίηση Δήμου Θεσσαλονίκης στο θέμα της ομαλής επανένταξης των απεξαρτημένων νέων στην κοινωνία.
Διεκδίκηση δημόσιας έκτασης στην ευρύτερη περιοχή για τη δημιουργία ξενώνα και συνεταιριστικής επιχείρησης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την παραμονή και σταδιακή αποκατάσταση των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα προγράμματα απεξάρτησης και πρέπει να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά εφόδια και το πρώτο τους εισόδημα για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία. Παροχή εκπαίδευσης σε αγροτικές εργασίες, βιολογικά προϊόντα, περιποίηση ηλικιωμένων, χειροτεχνήματα, αθλητισμό κλπ.

15. Υποστήριξη προσωρινά ανασφάλιστων επαγγελματιών που έχουν σοβαρή ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Αντιμετώπιση των συνθηκών κοινωνικής αναλγησίας που βιώνουν πρώην ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, οι οποίοι λόγω οικονομικής δυσχέρειας έμειναν ανασφάλιστοι και ενώ ουδέποτε χρησιμοποίησαν τις καταβληθείσες επί 15-20 έτη εισφορές τους, έχουν την παρούσα περίοδο σοβαρή ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου θα προβαίνουν στον έλεγχο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων των συγκεκριμένων περιπτώσεων και στη χορήγηση Πιστοποιητικού Οικονομικής Αδυναμίας που εξασφαλίζει την πρόσβασή τους στα δημόσια νοσοκομεία.

(η διοίκηση Μπουτάρη δεν έκανε καμία προσπάθεια παρά τα πολυάριθμα αιτήματα).

16. Φύλαξη νηπίων στο σπίτι, σε εθελοντική βάση, από πιστοποιημένα άτομα.
Στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου καταρτίζεται μητρώο πιστοποιημένων εθελοντών για την εξυπηρέτηση οικογενειών με μικρά παιδιά, συμπληρωματικά προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τους παιδικούς σταθμούς, για το διάστημα που αυτοί είναι κλειστοί ή εκτός ωραρίου λειτουργίας (απογευματινές-βραδινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα) ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις (ασθένεια).

17. Ασφαλής μετάβαση των μικρών μαθητών από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα.
Συμπληρωματικά προς τα έργα σχολικών δακτυλίων που θα επεκταθούν σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, δημιουργείται σε εθελοντική βάση ομάδα γονέων οι οποίοι εκ περιτροπής συνοδεύουν μικρούς μαθητές που κατοικούν κοντά, από τα σπίτια τους μέχρι το σχολείο και αντίστροφα. Στόχος η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών και η διευκόλυνση των εργαζομένων γονέων, τα ωράρια των οποίων πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με εκείνο του σχολείου.

ΦΙΛΟΞΕΝΗ & ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ

1. Εξάλειψη λυομένων – μισθωμένων σχολείων, εντός της θητείας
Εδώ και 36 χρόνια (από το σεισμό του 1978) υπάρχουν 10 σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης που εξακολουθούν να στεγάζονται σε λυόμενες κατασκευές (1ο Εσπ. Λύκειο, Διαπολ. Λύκειο, 31ο Γυμν., 1ο ΓΕΛ, 2ο ειδικό Ν., 1ο ειδικό Δ.Σ., 89ο Δ.Σ., 5ο Γυμν., 12ο Δ.Σ, 1ο Πειρ. Δ.Σ.). Ακόμη 19 σχολικές μονάδες του Δήμου μας στεγάζονται σε ακατάλληλους για εκπαιδευτική χρήση ενοικιαζόμενους χώρους (7 Ν., 1 Γ., 1 ΓΕΛ, 7 ΕΠΑΛ, 3 ΣΕΚ). Εκτός από την οριστική επίλυση του προβλήματος αυτού, μετά από διεξοδική διερεύνηση θα μελετηθεί μακροχρόνιος και συστηματικός Προγραμματισμός Σχολικής Στέγης, για τη βελτίωση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων που συστεγάζονται σε ανεπαρκείς χώρους ή που στεγάζονται σε κτίρια προκατασκευασμένων προσθηκών σε αυλές σχολείων, είτε σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων ή άλλου είδους που έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας, είτε σε ημιϋπόγειους χώρους.

2. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας για ΑμεΑ σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα (από το πεζοδρόμιο μέχρι την αυλή του σχολείου, από το προαύλιο στο εσωτερικό του σχολείου, και χώροι υγιεινής ΑμεΑ).3.Οργανωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Επιλογής Σπουδών & Καριέρας.
Το γραφείο κατευθύνει σε επίπεδο ενημέρωσης και συμβουλευτικής μαθητές, φοιτητές και νέους σε θέματα επιλογής σπουδών ,μεταπτυχιακών δυνατοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό ,προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης σε σύνδεση με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων κα. Η κρίση και οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας, το κόστος και η ανταποδοτικότητα σπουδών σε άλλη πόλη ,οι μεγάλες αλλαγές στο ΛΥΚΕΙΟ και στην Τεχνολογική Εκπαίδευση, το ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ με τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης ,κάνει επιτακτική την ανάγκη ενημέρωσης του πολίτη.

4. Συνεργασια του δήμου με τα πανεπιστήμια της πόλης και διαμόρφωση από κοινού πιλοτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης σύγχρονης η ασύγχρονης εκπαίδευσης.(E-learning) που με πιστοποίηση αξιολόγησης συνδέονται με το ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.
Τα προγράμματα αυτά τα Πανεπιστήμια έχουν τον συντονισμό και την ευθύνη των υπηρεσιών επιμόρφωσης που προσφέρουν ενώ ο δήμος έχει την ευθύνη επικοινωνίας και της ελαχίστης συμμετοχής που θα εξασφαλίζει και το μειωμένο κόστος συμφωνημένων διδάκτρων για τους επιμορφωμένους δημότες του. Παράλληλα ο δήμος μπορεί να εξασφαλίζει για τα προγράμματα που σχεδιάζει προτείνει και υλοποιεί ,την συμμετοχή δημοτών-επιμορφωτών του, ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας έτσι το επιστημονικό δυναμικό της πόλης που μέσω σχετικής προκήρυξης θα καλούνταν να συμμετάσχει. Επίσης θα υπάρχει συμφωνία ώστε η ευρεία συμμετοχή των δημοτών σε προγράμματα πιστοποιημένης επιμόρφωσης να συνδέεται με χαμηλότερο κόστος διδάκτρων (κάτι που θα διασφαλίζει και η συμμετοχή επιμορφωτών εκτός ΔΕΠ).

5. Εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλασης και φύτευσης σχολικών αυλών, ώστε να αποτελέσουν χώρο παιχνιδιού και ασφαλούς παραμονής παιδιών τις εξωσχολικές ώρες.6. Εφαρμογή του προγράμματος σχολικών δακτυλίων σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα όπου είναι κατασκευαστικά εφικτό.7. Ανάδειξη του παραλιακού μετώπου και ειδικότερα της Νέας Παραλίας σε ένα σημαντικό πολυχώρο ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος.
Στη Νέα Παραλία οργανώνονται σε συστηματική βάση δραστηριότητες που προσδίδουν περισσότερο ενδιαφέρον στη χρήση του χώρου, ελκύουν το τουριστικό ενδιαφέρον και αναδεικνύουν τις υφιστάμενες κατασκευές, όπως ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, μουσικά σχήματα, εκθέσεις υπαίθριας γλυπτικής, αθλητικές συναντήσεις, χορωδίες, φυσιολατρικές ή οικολογικές δραστηριότητες, θεατρικά happenings, πολιτιστικά δρώμενα, ήπια γυμναστική κ.α., με επίκεντρο το πρώην Δημοτικό Αναψυκτήριο και τα νέα πολιτιστικά περίπτερα.

8. Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των βασικότερων κλασσικών, βυζαντινών και νεώτερων μνημείων της πόλης (Αρχαία Αγορά, Καμάρα, Ροτόντα, Άγιος Δημήτριος, Αγία Σοφία, Άγιοι Απόστολοι, βυζαντινά τείχη, Τελωνείο, Παπάφειο, Γ΄ Σ.Σ., διατηρητέα Βασ. Όλγας).
Ενίσχυση επισκεψιμότητας και τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης, με την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω έργων ειδικού φωτισμού, σήμανσης, προσβασιμότητας και υποστήριξης της λειτουργίας των σημαντικότερων μνημείων και ιστορικών κτιρίων. Πρόγραμμα φωτισμού ειδικού τύπου σε όλες τις υποδομές πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας με προτεραιότητα στα 15 μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που τελούν υπό την αιγίδα της Unesco.

9. Η περαιτέρω ενίσχυση και η προοπτική ανάπτυξης των Δημοτικών ΜΜΕ αποτελεί μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση της πλήρους και σφαιρικής πληροφόρησης στον ενημερωτικό και ψυχαγωγικό τομέα.
Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας, η αντικειμενική ενημέρωση, η ψυχαγωγία , αλλά και ο συνδυασμός τους είναι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν με άξονα μια επικοινωνία που θα απευθύνεται σε μια ευρύτατη λαϊκή πλατφόρμα ακροατών και τηλεθεατών.

Η ποιότητα που οφείλει να προσδίδει το δημόσιο μέσο μπορεί αρμονικά να συμβαδίσει με τέτοιες επιλογές χωρίς να ακυρώνονται τα στάνταρτ της ποιότητας, αισθητικής και αξιοπρέπειας που ούτως ή άλλως οφείλει να ορίζει το μέσο. Η ενίσχυση ή και η δημιουργία εσωτερικών παραγωγών με την αξιοποίηση του δυναμικού της πόλης αποτελεί ένα βήμα προς την ενεργή προσπάθεια ανάπτυξης όχι μόνο των Δημοτικών Μέσων αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, αφού θα απασχοληθεί σε αυτές ένα σύνολο ανθρώπινου δυναμικού διαφόρων εργασιακών ειδικοτήτων.

Στόχος ,πρέπει να είναι τα Δημοτικά μέσα της Θεσσαλονίκης να επανακτήσουν τη δυναμική που οφείλουν να έχουν απέναντι στην ιστορία τους, ανταποκρινόμενα σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον με ένα πρόγραμμα που θα είναι σε όλα Εντάξει.

10. Δημιουργία ενός μητροπολιτικού κλειστού γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων (με κλειστό στίβο, παγοδρόμιο, γήπεδα αθλοπαιδιών κ.α.).
Εμπλουτίζουμε με νέα αθλήματα και περισσότερες διεθνούς χαρακτήρα εκδηλώσεις το ετήσιο πρόγραμμα διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του δήμου. Διοργανώνουμε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις σε συνεργασία με το δίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων. Αναβαθμίζουμε και διεθνοποιούμε ουσιαστικά το φεστιβάλ γενικής και αεροβικής γυμναστικής. Δίνουμε την αιγίδα μας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις με ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία. Σχεδιάζουμε εκτεταμένη διαφημιστική καμπάνια για την προσέλκυση στην πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή, ομάδων του εξωτερικού για προετοιμασία τη χειμερινή περίοδο που διακόπτουν τα πρωταθλήματά τους.

11. Πρότυπα αθλητικά πάρκα σε κοινόχρηστους χώρους που τα εξοπλίζουμε με απλά και ασφαλή υπαίθρια όργανα γυμναστικής, με στόχο την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού.
Ο σχεδιασμός μιας δημοτικής αρχής για τον τομέα του αθλητισμού, πρέπει να απαντά στις ανάγκες των δημοτών και να δρα συμπληρωματικά στις πρωτοβουλίες της πολιτείας και υποστηρικτικά στις προσπάθειες των φορέων, των συλλόγων και των ανθρώπων του αθλητισμού της πόλης. Δίνουμε πρώτη προτεραιότητα στις δράσεις που αφορούν τη νεολαία και ακολούθως στις δράσεις που αφορούν τα ΑμεΑ, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την 3η ηλικία.

12. Ουσιαστική βελτίωση των αθλητικών υποδομών στους κοινοχρήστους χώρους, σε κάθε γειτονιά.
Δημιουργούμε νέα γήπεδα ποδοσφαίρου σε διαθέσιμους χώρους σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης. Αναβαθμίζουμε όσα γήπεδα ποδοσφαίρου ανήκουν στο Δήμο ή βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, με την εγκατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα και γενικότερο εξωραϊσμό των αγωνιστικών χώρων, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. Δημιουργούμε, σε διάφορους χώρους της πόλης, πίστες για skateboard. Συντηρούμε και εκσυγχρονίζουμε όλα τα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα αθλοπαιδιών και λοιπών αθλημάτων του δήμου. Παράλληλα διαμορφώνουμε και κατασκευάζουμε σε ανοικτούς δημοτικούς χώρους νέα γήπεδα.

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

1. Πλήρης εκσυγχρονισμός του συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Επιπλέον προγραμματίζεται ο σχεδιασμός κινήτρων για προώθηση της χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών (bonus έκπτωσης για χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής συναλλαγής, προτεραιότητα στην διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και ελκυστικότερο χρονοδιάγραμμα υποβολής κτλ.

2. Διενέργεια διαγωνισμού για λογισμικό συνεργατικής πλατφόρμας./span>
Πρόκειται για μια ευέλικτη βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διαχείριση και παρακολούθηση εργασιών, εκκρεμοτήτων και έργων, λήψη αποφάσεων (decision making support), επικοινωνία μεταξύ οργανωτικών μονάδων και προσωπικού κ.α. το οποίο μπορεί να συνδυασθεί με το παραπάνω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ

1. Ανοικτές Συναντήσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων στα Δημοτικά Διαμερίσματα κάθε τρίμηνο/εξάμηνο για την ανταλλαγή απόψεων για το έργο του Δήμου.
Τα Δημοτικά Διαμερίσματα θα συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου, ιδιαίτερα στους τομείς καθαριότητας και κυκλοφοριακού. Η επαφή του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων με τους κατοίκους αυτών, υλοποιείται σε τακτική βάση προκειμένου ενώ παράλληλα αυξάνεται ο βαθμός ενημέρωσης των δημοτών με τη χρήση των νέων εργαλείων πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα υλοποιηθούν.

2.Πιστοποίηση οργανωτικών και λειτουργικών δομών του Δήμου.
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης οργάνωσης του Δήμου θα εγκατασταθούν τα συστήματα πιστοποίησης ΟHAS 18001(ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων), 27001/2005 (ασφάλεια πληροφοριών) καθώς και εργαλείο διαχείρισης και ανάδειξης προσόντων ανθρωπίνου δυναμικού.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

1. Δημιουργία Οργανωμένου Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται μέσω του ΣΕΣ 2014-2020, της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ. πηγών άντλησης χρηματοδότησης προϋποθέτει την σωστή οργάνωση και συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες θα συμμετέχουν ενεργά στο σχετικό σχεδιασμό των δράσεων και ενεργειών.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος θα συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα της Ε.Ε. που απευθύνονται στους Δήμους δημιουργώντας τις απαραίτητες συνέργειες και συνεργασίες με τους φορείς της πόλης αλλά και δήμους του εξωτερικού. Παράλληλα η συνεχής αναζήτηση καλών πρακτικών και μεταφορά τεχνογνωσίας καθίσταται απόλυτη προτεραιότητα, όπως και η τακτική επαφή με στελέχη Οργανισμών και της Ε.Ε.

Share Button