9.1 Στόχοι

 • Διαφανής λειτουργία σε όλα τα επίπεδα με θεσμοθετημένη λογοδοσία στους πολίτες και ανοικτή προσβασιμότητα στις διαδικασίες και λειτουργία του Δήμου.

 

9.2 Πεδία-Κατευθύνσεις παρεμβάσεων

 • Ενημέρωση πολιτών
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργάνωση υπηρεσιών Δήμου
 • Λειτουργία δημοτικών οργάνων και επιτροπών
 • Εκπαίδευση –Κατάρτιση.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Εργαλεία σύγχρονου Management λειτουργιών και ανθρωπίνων πόρων.

 

9.3 Δράσεις-Ενέργειες

 • Ύπαρξη ερωτηματολογίου ικανοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες σε όλα τα δημοτικά κτήρια και υπηρεσίες
 • Ανοικτές Συναντήσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων στα Δημοτικά Διαμερίσματα κάθε τρίμηνο/εξάμηνο για την ανταλλαγή απόψεων για το έργο του Δήμου.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων άσκησης διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού από σχετικούς φορείς.
 • Πιστοποίηση αρμοδίων υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο ΟHAS 1801 και 27001/2005.
 • Καθιέρωση συγκεκριμένου χρόνου παρουσίασης πεπραγμένων του δήμου (π.χ. 31/1) και υποχρεωτική ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.
 • Αναβάθμιση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button