8.1 Στόχοι

 • Λειτουργίες και υπηρεσίες που προσδίδουν το χαρακτήρα της «έξυπνης» Θεσσαλονίκης.
 • Υψηλή ποιότητα πιστοποιημένων παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες με έντονο διαδραστικό χαρακτήρα.

 

8.2 Πεδία-Κατευθύνσεις Παρεμβάσεων

 • Χρήση καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής και τηλεματικής για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των δραστηριοτήτων της πόλης με χρήση έξυπνων εφαρμογών.
 • Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών.
 • Θεσμικές Αρμοδιότητες.
 • Ενημέρωση δημοτών.
 • Συνεργασίες-Συνέργειες με ομάδες πληθυσμού.
 • Βάσεις Δεδομένων.
 • Εργαλεία πληροφόρησης δραστηριοτήτων Δήμου προς και από τους Δημότες.

 

8.3 Δράσεις – Ενέργειες

 • Πλήρη εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με παρεμβάσεις για συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πρακτικές.
 • Ριζική αναβάθμιση του διαδικτυακού Portal του Δήμου με διαδραστικότητα, ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία, και λειτουργική δομή. Διάθεση εργαλείων διαβούλευσης με τους πολίτες μέσα από το portal του Δήμου. Καθιέρωση «Ψηφιακής Δημοκρατίας» με τη μαζική γνωμοδότηση πολιτών για θέματα  του Δήμου και ευρύτερα της Θεσσαλονίκης.
 • Επέκταση της ευρυζωνικότητας σε κεντρικούς άξονες και δημόσιου χώρους (π.χ. δωρεάν Wi-fi στα κτήρια του δήμου, μουσεία, λιμάνι,      Πλατεία Αριστοτέλους).
 • Καθιέρωση Ψηφιακής υπογραφής & Ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
 • Δημιουργία κοινωνικού GIS.
 • Διενέργεια διαγωνισμού για τη λειτουργία λογισμικού συνεργατικής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διαχείριση και παρακολούθηση εργασιών, εκκρεμοτήτων και έργων, λήψη αποφάσεων (decision making support), επικοινωνία μεταξύ οργανωτικών μονάδων και προσωπικού κ.α. το οποίο μπορεί να συνδυασθεί με το παραπάνω.
 • Μελέτη για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις  με παροχή κινήτρων προς αυτούς για την προώθηση της χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ. bonus έκπτωσης για χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής συναλλαγής, προτεραιότητα στην διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτήσεων, ελκυστικότερο χρονοδιάγραμμα υποβολής-διεκπεραίωσης).
 • Έξυπνες Εφαρμογές στην επιχειρηματικότητα (Ψηφιακές αγορές στις μικρές επιχειρήσεις και στις νεοφυείς (start up)  επιχειρήσεις, Ψηφιακές επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες).
 • Δημιουργία κεντρικής βάσης ανοικτών δεδομένων για τους πολίτες.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως π.χ. το πρόγραμμα Smart Cities όπου λόγου μεγέθους ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο.
 • Επαφές με την Ακαδημαϊκή κοινότητα και οργανισμούς για την επίτευξη διμερούς συνεργασίας σε ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Στοχοθέτηση με ποιοτικά (ρυθμός βελτίωσης παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δημιουργία νέων κτλ.) και ποσοτικά (βαθμός διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά κριτήριο, αριθμός ολοκληρωμένων επιτυχώς δράσεων κτλ.) κριτήρια και παρακολούθησης της εφαρμογής τους.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για πράσινη διακυβέρνηση όπως η συνέχιση της ψηφιοποίησης των αρχείων, η διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων και η υποστήριξη και συμμετοχή (με την χρήση Τ.Π.Ε.) σε δράσεις περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη έργων τηλεματικής και χρήσης τεχνολογικών καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην διαχείριση των οδικών δικτύων καθώς και των υποδομών κάθε φύσεως για μείωση μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Ενέργειες ενημέρωσης και προβολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες.
 • Εντατικοποίηση προσπαθειών για αφομοίωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και με εκτεταμένη χρήση της κινητής τηλεφωνίας, από τις εμπλεκόμενες οργανωτικές δομές με σκοπό την  απαλλαγή των επιχειρήσεων από πάσης φύσεως δια ζώσης συναλλαγής με το Δήμο. Στόχος, οποιοδήποτε δικαιολογητικό να παραδίδεται στον αιτούντα εντός ημέρας και οποιοδήποτε αίτημα να απαντάται (αν όχι ικανοποιείται) έως την επομένη.

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button