7.1 Στόχοι

 • Ανάδειξη και καθιέρωση της Θεσσαλονίκης σε ελκυστικό προορισμό τουρισμού και διοργάνωσης γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος.
 •  Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Προβολή της πολιτιστικών θησαυρών της πόλης  και της ιστορικής της κληρονομιάς.
 • Αξιοποίηση του πολιτισμού ως μεγέθους οικονομικής ανάπτυξης.
 • Σύνδεση πολιτιστικού σχεδιασμού με την τουριστική ανάπτυξη και τη διεθνή εικόνα της πόλης με θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην απασχόληση.

 

7.2 Πεδία-Κατευθύνσεις Παρεμβάσεων

> ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • Σύνδεση τουρισμού και αστικών παρεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία και την εικόνα της πόλης.
 • Συνεδριακός, Εκθεσιακός Τουρισμός και Τουρισμός ΑμεΑ.
 • Σήμανση.
 • Δημιουργία Υποδομών που επιδρούν θετικά στην τουριστική εικόνα της πόλη ως τόπος προορισμού.
 • υιοθέτηση ενεργειών πληροφόρησης και προβολής υποδομών και γεγονότων τουριστικού ενδιαφέροντος.
 • Δημιουργία γεγονότων που παράγουν προστιθέμενη αξία στην εξωστρεφή εικόνα της πόλης.
 • Εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού προκειμένου να καταστούν πολλαπλασιαστές ενημέρωσης και  προβολής της Θεσσαλονίκης.
 • Συνεργασία φορέων.
 • Ασφάλεια.
 • Θεσμικές παρεμβάσεις.
 • Εμπορικά Κέντρα (Open Malls)

 

> ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πεδία-Κατευθύνσεις Παρεμβάσεων

 • Σχολική στέγη.
 • Σύνδεση παιδείας-πολιτισμού με περιβαλλοντικές δράσεις και τουρισμό
 • Αξιοποίηση Πολιτιστικής και Μνημειακής Κληρονομιάς.
 • Πολιτιστικές διαδρομές.
 • Πολιτιστικά Γεγονότα.
 • Ενέργειες πληροφόρησης.
 • Θεσμικές παρεμβάσεις.
 • Δράσεις Νεολαίας.
 • Υποδομές Αθλητισμού
 • Ενέργειες Πληροφόρησης-Δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης.

 

7.3 Δράσεις-Ενέργειες

 

7.3.1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • Ενδυνάμωση της διαδημοτικής συνεργασίας και του μητροπολιτικού χαρακτήρα σε όλα τα επίπεδα (πληροφόρηση, ξενάγηση, προβολή)
 • Σύνδεση του τουρισμού με τις αστικές υποδομές και τη λειτουργία της πόλης στους τομείς καθαριότητας, συγκοινωνιών, ασφάλειας, περιβάλλοντος και με άμεσες παρεμβάσεις (π.χ απομάκρυνση αστυνομικού τμήματος από την πλατεία Αριστοτέλους, φωτισμός). Η κατασκευή έργων θα λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη της τις επιπτώσεις στην τουριστικής προβολή της πόλης με τη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών.
 • Αναβάθμιση της συμμετοχής του Δήμου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ.
 • Επανασύσταση Αντιδημαρχίας Τουρισμού.
 • Στήριξη και αναβάθμιση νεοσύστατου γραφείου τουρισμού.
 • Διεκδίκηση σε συνεργασία με τους τουριστικούς και οικονομικούς φορείς της πόλης σημαντικών γεγονότων εγχώριας και διεθνούς εμβέλειας.
 • Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των βασικότερων αρχαίων, βυζαντινών και νεώτερων μνημείων της πόλης (Αρχαία Αγορά, Καμάρα, Ροτόντα, Άγιος Δημήτριος, Αγία Σοφία, Άγιοι Απόστολοι, βυζαντινά τείχη, Τελωνείο, Παπάφειο, Γ΄ Σ.Σ., διατηρητέα Βασ. Όλγας).
 • Δημιουργία θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων.
 • Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου σε περισσότερες γλώσσες και με δυνατότητες διαδραστικής επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες.
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικών περιπτέρων σε καίρια σημεία της πόλης,  καθώς επίσης και σε σημεία ιδιαίτερης τουριστικής προβολής και αξιοποίησης όπου ο επισκέπτης θα ενημερώνεται για την ιστορία έκαστης υποδομής/έργου (π.χ. μουσεία, νέα παραλία). Το σχετικό λογισμικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσαρμογής στις ανάγκες των ΑμεΑ ( W3C, επίπεδο ΑΑΑ).
 • Υποστήριξη επαναλειτουργίας του γραφείου τουριστικής πληροφόρησης.
 • Συνεχή και σε ετήσια βάση έκδοση στοχευμένων ενημερωτικών εντύπων και video τα οποία θα διανέμονται σε κατάλληλα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.
 • Βελτίωση ενημερωτικών πινακίδων  των ιστορικών μνημείων της πόλης.
 • Σεμινάρια κατάρτισης σε υπαλλήλους ξενοδοχείων, σε επιχειρηματίες και σε οδηγούς ταξί που αποτελούν σημαντικούς πολλαπλασιαστές τουριστικής πληροφορίας σε ξένες γλώσσες, τουριστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της πόλης.
 • Εγκατάσταση σε κάθε ταξί φυλλαδίων για την πόλη, καθώς μηχανημάτων που κατά τη διαδρομή προβάλλουν την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 • Συνεργασία του Δήμου με τους τουριστικούς φορείς της πόλης για τη συμμετοχή σε εκθέσεις και νέες αγορές προσέλκυσης τουριστών.
 • Καμπάνια ενημέρωσης των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και επιχειρήσεων εστίασης με σήματα ποιότητας που ελκύουν τους επισκέπτες (π.χ. πράσινο σήμα, σήμα ελληνικής κουζίνας,..).
 • Υλοποίηση πολιτικής για την προσέκλυση τουριστών ΑμεΑ μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα ικανοποίησης επισκεπτών ΑμεΑ και υποδομών προσβασιμότητας τους.
 • Αυστηρή εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου για θέματα που επιδρούν άμεσα στην προσέλκυση τουριστών και στην εικόνα της πόλης.

 

7.3.2 ΠΑΙΔΕΙΑ

 • Πλήρης εξάλειψη των 10 λυομένων – μισθωμένων σχολείων (1ο Εσπ. Λύκειο, Διαπολ. Λύκειο, 31ο Γυμν., 1ο ΓΕΛ, 2ο  ειδικό Ν., 1ο  ειδικό Δ.Σ., 89ο Δ.Σ., 5ο Γυμν., 12ο Δ.Σ, 1ο Πειρ. Δ.Σ.) καθώς και των 19 σχολείων που εξακολουθούν να είναι ακατάλληλα για εκπαιδευτική χρήση
 • Αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων για τη δημιουργία σχολικών υποδομών.
 • Κατασκευή σχολείων ειδικής εκπαίδευσης (μουσικό/ αθλητικό /ΑμεΑ /διαπολιτισμικό).
 • Αυστηρή τήρηση με συνεχή παρακολούθηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε όλες τις σχολικές μονάδες του δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Πρωτοβουλίες ενημέρωσης για την αξιοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και μαθητών με χώρες της Ε.Ε. με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Υλοποίηση προγράμματος ‘’Ανοικτές Αυλές’’ για τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα σε συνεργασία με τους  τοπικούς συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τα τοπικά Αθλητικά Σωματεία.
 • Αναβάθμιση δομών δια βίου εκπαίδευσης και του Ανοικτού Πανεπιστημίου ιδιαίτερα σε μαθήματα που αφορούν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, στην τέχνη και τον πολιτισμό με τη συμβολή των πολιτιστικών φορέων της πόλης.
 • Δυνατότητα διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των παιδικών σταθμών κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων / Πάσχα / Καλοκαιριού, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτών.
 • Μέριμνα για τα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας.
 • Συνεργασίες με εθελοντές για θέματα συμβουλευτικής και εκπαιδευτικής διδασκαλίας με αξιοποίηση προγραμμάτων Κοινωνικού Ταμείου για θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
 • Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Επιλογής Σπουδών & Καριέρας.
 • Συνεργασία του Δήμου με τα πανεπιστήμια της πόλης και διαμόρφωση από κοινού πιλοτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης σύγχρονης η ασύγχρονης εκπαίδευσης.(E-learning)   που με πιστοποίηση αξιολόγησης συνδέονται με το ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.
 • Ουσιαστική βελτίωση των αθλητικών υποδομών στους κοινοχρήστους χώρους, σε κάθε γειτονιά. (νέα γήπεδα, τοποθέτηση χλοοτάπητα, πίστες για skateboard, Δημιουργία Πρότυπων αθλητικών πάρκων σε κοινόχρηστους χώρους που θα διαθέτουν απλά και ασφαλή υπαίθρια όργανα γυμναστικής, με στόχο την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού με δράσεις που αφορούν κατά προτεραιότητα τη νεολαία και ακολούθως στις δράσεις που αφορούν τα ΑμεΑ, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την 3η ηλικία).
 • Ενίσχυση του θεσμού των σχολικών πρωταθλημάτων.
 • Εφαρμογή νέων αθλητικών προγραμμάτων για τα παιδιά, για τις γυναίκες και για την τρίτη ηλικία με αξιοποίηση των σχολικών γυμναστηρίων και των προαύλιων χώρων τις ώρες και τις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία.
 • Υλοποίηση Καμπάνιας διοργάνωσης και υποστήριξης αθλητικών γεγονότων
 • Προβολή της χρήσης του ποδηλάτου όχι μόνο ως μέσου μετακίνησης, αλλά και ως μέσου άσκησης.
 • Στέγαση του κλειστού δημοτικού κολυμβητηρίου της Τούμπας.
 • Στήριξη και αναβάθμιση του  Διεθνή Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
 • Ενδυνάμωση της συνεργασίας του δήμου με τους αθλητικούς – πολιτιστικούς – επιστημονικούς – επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

 

7.3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Δημιουργούμε θεματικές εβδομάδες – μικρά φεστιβάλ ανά μήνα καλύπτοντας με πολιτιστικές δράσεις στρατηγικού χαρακτήρα όλη τη διάρκεια της χρονιάς δίνοντας κύρος στο μήνα των ιστορικών Δημητρίων έτσι ώστε α) η συμμετοχή σε αυτά να αποτελεί καταξίωση και β) να αποκτήσουν πανελλαδικό και διεθνή χαρακτήρα.
 • Αξιοποιούμε δημοτικά κτήρια και τα διαθέτουμε σε μουσικά σχήματα, θεατρικές παραστάσεις.
 • Υλοποιούμε θερινό πακέτο πολιτισμού για τη Θεσσαλονίκη για να προσελκύσουμε κατοίκους και επισκέπτες, συντονισμένοι με τους φορείς πολιτισμού και τους tour operators.
 • Μετατρέπουμε το Δήμο σε αρωγό των ιστορικών και σημαντικών πολιτιστικών φορέων της πόλης όπως το ΚΘΒΕ, το ΚΜΣΤ, το ΜΜΣΤ, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Μουσείο Φωτογραφίας, αλλά και θεσμών όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η Μπιενάλε εικαστικών.
 • Αναδεικνύουμε και Χαρτογραφούμε «ολοκληρωμένες πολιτιστικές διαδρομές» για τους επισκέπτες της πόλης και δη για εκείνους που φτάνουν με τα κρουαζιερόπλοια για ολιγόωρη παραμονή. (π.χ. Άνω Πόλή, Ιστορικό Κέντρο (βυζαντινός/οθωμανικός/εβραϊκός περίπατος, διαδρομή    μουσείων από Τελλόγλειο ως Λ. Πύργο).
 • Διεκδικούμε το Θέατρο Γης και αναβαθμίζουμε την περιοχή μετατρέποντάς το Θέατρο από ένα εγκαταλειμμένο χώρο σε πάρκο – έναν ανοιχτό χώρο δράσης πολιτισμού για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
 • Υλοποιούμε πρόγραμμα φωτισμού ειδικού τύπου σε όλες τις υποδομές πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας με προτεραιότητα στα 15 μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που τελούν υπό την αιγίδα της Unesco.
 • Ανάδειξη και σύνδεση με τον πλούτο της διαφορετικότητας που φέρουν οι ιστορικές ομάδες της πόλης. Τιμούμε μαζί τους ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν αυτές και την ιστορία της πόλης (Πόντιοι, Εβραίοι, Αρμένιοι).
 • Δημιουργία μητρώου πολιτιστικών ομάδων όλων των τομέων
 • Συνεχή έκδοση έντυπου πληροφοριακού υλικού σε συνεργασία με φορείς Εξωστρέφειας (ΣΕΒΕ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ) για την ιστορία της πόλης.
 • Αξιοποίηση της Νέας Παραλίας για πολιτιστικές δραστηριότητες με τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Εκδηλώσεων της Νέας Παραλίας που θα έχει σκοπό να συντονίζει δράσεις στους διάφορους χώρους της Νέας Παραλίας και που θα λαμβάνουν μέρος κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου:
  • Μουσικά Σχήματα
  • Εικαστικές Ομάδες
  • Θεατρικές Ομάδες
  • Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
  • Ομάδες Εναλλακτικών τρόπων άσκησης (Yoga, Tai Chi, Kapoera κ.α.).
 • Αναβάθμιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών των Δημοτικών ΜΜΕ με  αποκατάσταση της πλήρους και σφαιρικής πληροφόρησης στον ενημερωτικό και ψυχαγωγικό τομέα.

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button