6.1 Στόχοι :

 • Εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής-διαβίωσης για εκείνους που μένουν εκτός της αγοράς εργασίας και θέλουν να συμμετάσχουν στην κοινωνία.
 • Δημιουργία δομών και υποδομών με διατήρηση της βιωσιμότητάς τους που αναδεικνύουν το Δήμο σε σημείο αναφοράς της διατήρησης των κοινωνικού ιστού και δημιουργούν ένα ισχυρό δίκτυ κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας.
 • Κοινωνική ενσωμάτωση χωρίς διακρίσεις με προσβασιμότητα παντού και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Ενεργοποίηση τοπικού πληθυσμού στην κατεύθυνση της κοινωνικής ευθύνης και της ανιδιοτελούς προσφοράς σε όλους τους τομείς λειτουργίας της πόλης, καθώς και της εμπέδωσης της αξίας της κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Η πιστοποίηση του διαπολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης με την αρμονική συνύπαρξη πληθυσμού διαφορετικής κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας.

 

6.2 Κατευθύνσεις-Πεδία παρεμβάσεων

 • Υποδομές κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.
 • Παιδικοί σταθμοί.
 • Δημοτικά Ιατρεία.
 • Πολιτική προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑμεΑ.
 • Ενεργητικές Πολιτικές πρόνοιας και διευκόλυνσης κοινωνικής στήριξης σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού (νέοι γονείς, άστεγοι, μετανάστες, ανύπαντρες μητέρες).
 • Συμβουλευτικοί Σταθμοί.
 • Παροχή συσσιτίων.
 • Πολιτική για αστέγους, μετανάστες, ναρκομανείς.
 • Συνεργασία-συνέργειες Δήμου με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της πόλης.
 • Εκσυγχρονισμός και στήριξη Δομών Τρίτης Ηλικίας.
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και νέων μεθόδων κοινωνικής φροντίδας
 • Κοινωνικά Κέντρα Δραστηριοτήτων σε επίπεδο γειτονιάς-δημοτικού διαμερίσματος.
 • Θεσμικές παρεμβάσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
 • Ανάδειξη κοινωνικής αριστείας.
 • Εκπαίδευση.
 • Προώθηση εθελοντισμού.

 

6.3 Δράσεις-Ενέργειες

 • Μέριμνα για όλες τις ειδικές κατηγορίες οικογενειών με απαλλαγή ή μείωση τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
 • Κάλυψη της ζήτησης 100% από δημοτικούς παιδικούς σταθμούς,  δημιουργία όλων των αναγκαίων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
 • Δημιουργία του πρώτου δημοτικού γηροκομείου  και  επιπλέον λειτουργία σε κάθε δημοτική κοινότητα ενός κέντρου διημέρευσης και απασχόλησης ασθενών με  Alzheimer για την ανακούφιση των οικογενειών.
 • Δημιουργία στα ΚΕΠ ειδικού τμήματος εξυπηρέτησης ΑμεΑ με εκπαιδευμένους συνεργάτες στη χρήση της νοηματικής γλώσσας.
 • Διάθεση ετησίων ποσοστού 5% επί του  επί του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος που θα επενδύεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις προσπελασιμότητας ΑμεΑ.
 • Σε κάθε συνοικία ένα Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών μαθητικής ηλικίας – εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητισμός, ψυχαγωγία, εκμάθηση υπολογιστών, ενισχυτική διδασκαλία κλπ (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ(ΑΜΕΑ). Σύνδεση με άτομα τρίτης ηλικίας με υιοθέτηση καλών πρακτικών του εξωτερικού για τη δημιουργία πρότυπων κέντρων (Community Centers).
 • Δημιουργία ειδικού προγράμματος στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, για την υποστήριξη της νέας μητέρας, τη φροντίδα των βρεφών και των νηπίων, τη προαγωγή του θηλασμού και για τη λειτουργία ολοήμερων κέντρων φύλαξης.
 • Υλοποίηση προγράμματος φύλαξης νηπίων στο σπίτι, σε εθελοντική βάση, από πιστοποιημένα άτομα τις απογευματινές ώρες στο διάστημα που οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι κλειστοί ή εκτός ωραρίου λειτουργίας.
 • Ενεργοποίηση Δήμου Θεσσαλονίκης στο θέμα της ομαλής επανένταξης των απεξαρτημένων νέων στην κοινωνία για τη δημιουργία ξενώνα και συνεταιριστικής επιχείρησης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης,  για την παραμονή και σταδιακή αποκατάσταση των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα προγράμματα απεξάρτησης.
 •  Υποστήριξη προσωρινά ανασφάλιστων επαγγελματιών που έχουν σοβαρή ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όπου οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου θα προβαίνουν στον έλεγχο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων των συγκεκριμένων περιπτώσεων και θα χορηγούν Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας που εξασφαλίζει την πρόσβασή τους στα δημόσια νοσοκομεία.
 • Δημιουργία περισσότερων κοινωνικών ιατρείων σε κάθε συνοικία. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού τους με παράλληλες δράσεις για τη λειτουργία τους και την προβολή τους όπως π.χ :
  • Προσπάθεια για επέκταση αρχικά σε πιλοτική βάση και εν συνεχεία σε όλο το δίκτυο 24ωρης εξυπηρέτησης και στην κατ’ οίκον νοσηλεία.
  • Αξιοποίηση των δημοτικών μέσω ενημέρωσης με κατάλληλες εκπομπές και προβολή μηνυμάτων
 • Πλήρης αναβάθμιση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω ενίσχυσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε ανθρώπινο δυναμικό, για την ταχεία εξυπηρέτηση των δημοτών.
 • Πραγματική και διαρκής στήριξη των αναξιοπαθούντων από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω υιοθέτησης σταθερής οικονομικής ενίσχυσης σε μόνιμη βάση. Επίσης διεκδίκηση για την ουσιαστική αύξηση του προνομιακού επιδόματος τέκνου που καταβάλλεται σε συγκεκριμένες ευπαθείς κατηγορίες οικογενειών.
 • Διατήρηση του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Καταπολέμηση παραβατικότητας και βίας στα σχολεία  με δημιουργία σχολείου για γονείς και τη συνεργασία με Φορείς της πόλης (π.χ. Ιατρικός Σύλλογος) και ειδικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης (ναρκωτικά, οδική ασφάλεια, παχυσαρκία, ασφάλεια, κ.λ.π.) με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και βιωματικών ασκήσεων τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς(σχολική βία, αποκλίσεις συμπεριφοράς, σχέση εφήβου-σχολείου, ρόλος οικογένειας στη διαμόρφωση σχολικής συμπεριφοράς κ.λ.π.).
 • Δημιουργία μητρώου εθελοντών και ομάδων/συλλόγων ΜΚΟ με αξιοποίηση μηχανογραφικών εργαλείων.
 • Καθιέρωση βραβείου εθελοντισμού και κοινωνικής υπευθυνότητας καθώς και ετήσιου απολογισμού των ΜΚΟ που δρουν στα όρια του Δήμου (επέκταση και σε μητροπολιτικό επίπεδο σε συνεργασία με του Δήμους).

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button