4.1 Στόχοι :

 • Η διασφάλιση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
 • Η εμπέδωση κουλτούρας εναλλακτικής μετακίνησης από τους δημότες με ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για τη στάθμευση των αυτοκινήτων.

 

4.2 Πεδία-Κατευθύνσεις παρεμβάσεων

 • Πολιτική συνδυασμένων μεταφορών
 • Πολιτική εναλλακτικές μορφής μετακίνησης/κινητικότητας
 • Κατασκευή έργων υποδομής.
 • Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.
 • Κατασκευή νέων εναλλακτικών συστημάτων στάθμευσης
 • Συνεργασία με φορείς της πόλης και ιδιαίτερα τη Διεύθυνση Τροχαίας
 • Ανάπτυξη συνεργειών με κατοίκους.
 • Οδική ασφάλεια.
 • Λεωφορειακές Γραμμές
 • Χώροι αναμονής ταξί.
 • Πεζοδρομήσεις.
 • Φωτοσήμανση.
 • Ποδηλατόδρομοι
 • Προσβασιμότητα ΑμεΑ.
 • Χρήση τηλεματικής και πληροφορικής στη διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης.
 • Ωράριο φορτοεκφορτώσεων.

 

4.3 Δράσεις-Ενέργειες

4.3.1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Ριζική αναδιάρθρωση του μεταφορικού συστήματος της πόλης με εφαρμογή των υφιστάμενων μελετών και πορισμάτων των φορέων.
 • Συνεργασία με το ΣΑΣΘ για :
  • Την καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου
  • Την μείωση της παραβατικότητας στις λεωφορειογραμμές με τακτικές συσκέψεις με την Τροχαία
  • Μελέτη προδιαγραφών στεγάστρων  και στάσεων
  • Επέκταση τηλεματικής.

   

 • Αποκέντρωση υπηρεσιών για την βελτίωση κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης και την μείωση του προβλήματος θέσεων στάθμευσης.
 • Αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς  (ΣΑΣΘ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΟΑΣΘ) μετά την έναρξη λειτουργίας του μετρό (βέλτιστη κάλυψη περιοχών).
 • Επέκταση των λεωφορειολωρίδων στις βασικές αρτηρίες που αποτελούν κορμούς των λεωφορειακών γραμμών.
 • Φυσικός διαχωρισμός των λεωφορειολωρίδων (ελαφρά ανύψωσή τους από την υπόλοιπη κυκλοφορία) και απόδοση προτεραιότητας των λεωφορείων σε σηματοδότες βασικών οδικών διασταυρώσεων.
 • Προσαρμογή του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης προκειμένου να αποδίδει προτεραιότητα στα λεωφορεία.
 • Επιβατική σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού μέσω του υφιστάμενου δικτύου .
 • Βελτίωση της οδικής σήμανσης.  Eκπόνηση μελέτης αναδιοργάνωσης συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης της κυκλοφορίας. Υιοθέτηση καλών πρακτικών από πόλεις του εξωτερικού, καθώς και προτάσεων αστικής αναβάθμισης που έχουν υποβληθεί τα τελευταία χρόνια.
 • Συνεργασία με την Τροχαία Θεσσαλονίκης
 • Εφαρμογές τηλεματικής για την δημιουργία σύγχρονου κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας.
 • Δημιουργία σώματος ελεγκτών κυκλοφορίας.
 • Δημιουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας ειδικά στα σχολεία και προώθηση σχετικής ενημέρωσης των δημοτών με χρήση των δημοτικών μέσων και έντυπου ενημερωτικού υλικού.
 • Αξιοποίηση εφαρμογών διαδικτύου και τηλεματικής (π.χ. εφαρμογές πληροφόρησης μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων αλλά και άμεσης ενημέρωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη).

 

4.3.2 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία έτσι όπως έχουν αναλυτικά αναπτυχθεί στις μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης, καθώς και δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης μεγάλου μεγέθους (mega parkings) περιμετρικά του κέντρου σε συνεργασία με φορείς που διαθέτουν μεγάλα οικόπεδα εντός των ορίων του Δήμου (π.χ. ΟΣΕ, ΟΛΘ, ΔΕΘ).
 • Κατασκευή κλειστών σταθμών αυτοκινήτων (Δελφών και 25ης Μαρτίου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλ. Δημοκρατίας) και αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων για εξυπηρέτηση αναγκών στάθμευσης επιπέδου γειτονιάς με μηχανικά συστήματα.
 • Πίεση για την πλήρη θεσμική αρμοδιότητα καθορισμού χρήσεων γης για την κατασκευή υπόγειων Πάρκινγκ.
 • Αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης σε οδούς μεγάλου πλάτους με μέτρα αστικής οδοποιίας (π.χ. μείωση του διαθέσιμου πλάτους κίνησης) καθώς και με μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στάθμευσης.
 • Διερεύνηση ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης των οδηγών και με χρήση κινητής τηλεφωνίας για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών χώρων στάθμευσης
 • Συστηματική απόδοση στάθμευσης παρά την οδό σε ποδήλατα και μοτοποδήλατα σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου.
 • Αυστηρή τήρηση ωραρίου φορτοεκφορτώσεων και μόνο τις βραδινές ώρες με απαγόρευση  της κυκλοφορίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

 

4.3.3 Ήπιες Μορφές Μετακίνησης

 • Συνεχής συνεργασία με τους φορείς της πόλης.
 • Υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος πεζοδρομήσεων και παρεμβάσεων για την εξασφάλιση ασφαλών διαδρομών για πεζούς και ΑμεΑ σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στο κέντρο και περιφερειακά (στις γειτονιές). Διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη προσβασιμότητα στις ζώνες ανάπτυξης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Μελέτη Μετατροπής της οδού Τσιμισκή σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.
 • Συντήρηση και επέκταση αλλά και πύκνωση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων και προστασία του με φυσικό διαχωρισμό από την υπόλοιπη κυκλοφορία.
 • Σχεδιασμός παρεμβάσεων με βάση τις ροές ζήτησης.
 • Δημιουργία υποδομών στο Σειχ Σου για Ποδήλατο, τρέξιμο, περίπατο
 • Δημιουργία πολλαπλών χώρων στάθμευσης ποδηλάτων στο κέντρο με ειδικές προστατευτικές διατάξεις (κουβούκλια)
 • Βελτίωση συνθηκών πεζής μετακίνησης ειδικά στους βασικούς άξονες ζήτησης (π.χ. από και προς τα πανεπιστήμια) είτε με κατασκευαστικά μέτρα ήπιας παρέμβασης (π.χ. βελτίωση πεζοδρομίων, ράμπες στις διασταυρώσεις κ.τ.λ.) είτε με εφαρμογές συστημάτων τηλεματικής για βελτίωση της οδικής ασφάλειας (π.χ. διατάξεις χρόνου αντίστροφης μέτρησης για τα φανάρια πεζών).
 • Πλήρης φωταγώγηση όλων των βασικών αξόνων μετακίνησης πεζή ή με ποδήλατο.
 • Δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης μετακινούμενων (Κ.Ε.Μ.) σε επιλεγμένα σημεία της πόλης
 • Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης των πολιτών για αλλαγή της συμπεριφοράς μετακίνησής τους και στροφή σε φιλικότερες και ηπιότερες μορφές μετακίνησης (π.χ. μέσω καθιέρωσης ημέρας χωρίς αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης).
 • Δημιουργία χώρων προσωρινής στάθμευσης taxi σε περιμετρικές περιοχές του κέντρου ή σε δρόμους χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου (π.χ. κάθετους δρόμους στο κέντρο ή στην Εγνατία).

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button