3.1 Στόχοι :

 • H αρμονική συνύπαρξη της πολιτιστικής κληρονομίας με την παραγωγική βάση και τη λειτουργία των υποδομών.
 • Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου με συγκεκριμένες αισθητικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη μείωση των επιπτώσεων της ηχορύπανσης
 • Η ισορροπία του δημόσιου χώρου με το φυσικό περιβάλλον.
 • Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος με αποδοτική χρήση των πόρων και έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη.
 • Η ανάπτυξη οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην ευταξία των καθημερινών δραστηριοτήτων της πόλης με προτεραιότητα στην ανακύκλωση.

 

3.2. Πεδία- κατευθύνσεις παρεμβάσεων

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΔΟΜΙΑ-ΑΣΤΙΚΟΣ    ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ)

 • Ανάδειξη ολοκληρωμένης αναπτυξιακής παρέμβασης που εκτείνεται από την Ανατολή (Σέιχ Σου, Επταπύργιο) μέχρι τη Δύση (Παλαιά Παραλία) και από το Βορρά (Λιμάνι) μέχρι το Νότο (Ναυταθλητικοί Όμιλοι), έχοντας στο κέντρο του, στην καρδιά του, το Μητροπολιτικό Πάρκο της ΔΕΘ.
 • Αναβάθμισή Γειτονιών στα Δημοτικά Διαμερίσματα .
 • Αποκατάσταση της σχέση πόλης/θάλασσας με ανάδειξη της νέας παραλίας ως πολυθεματικό χώρο δραστηριοτήτων.
 • Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Μητροπολιτικού επιπέδου
 • Μητροπολιτικό Άλσος.
 • Ανάδειξη των εισόδων της πόλης .
 • Αξιοποίηση χώρων ιδιοκτησίας Δήμου.
 • Αποκατάσταση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης
 • Βελτίωση των εξυπηρετήσεων  της πόλης.
 • Κοινόχρηστοι χώροι.
 • Λειτουργία λαϊκών αγορών.
 • Ποιότητα του Δημοσίου χώρου.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός και λειτουργία υποδομών.
 • Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικολογικής συνείδησης.
 • Σχολικές αυλές.
 • Διευθέτηση ρεμάτων.
 • Ανάδειξη και προβολή πράσινων διαδρομών .
 • Κίνητρα για πράσινες ταράτσες/δώματα σε συνδυασμό με ανταποδοτικά τέλη.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ιδιοκτησίας δήμου.
 • Η υλοποίηση δράσεων και έργων για ανακύκλωση υψηλής ποιότητας
 • Η ενημέρωση -ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ορθολογική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 • Εφαρμογές στη διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Προστασία και περιβαλλοντική αποκατάσταση του Θερμαϊκού Κόλπου.
 •  Νέες Τεχνολογίες στην καθαριότητα-αποκομιδή απορριμμάτων.
 • Χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην κίνηση των οχημάτων.
 • Αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης αποβλήτων προς τον πολίτη και τις τοπικές επιχειρήσεις.
 • Διεκδίκηση και πλήρης αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων
 • Εισαγωγή καινοτόμων λύσεων και προγραμμάτων για βελτίωση υπηρεσιών με στόχο την εξυπηρέτηση, αλλά και την ενεργοποίηση της συμμετοχής του πολίτη.
 • Επίτευξη ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και αποδοχής στις κεντρικές επιλογές του Δήμου.
 • Ενημέρωση πολιτών.

 

3.3   Δράσεις-Ενέργειες

3.3.1  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Δημιουργία χαρτοφυλακίου δημοτικής ακίνητης περιουσίας
 • Ολοκληρωμένη Αστική παρέμβαση μέσω της υλοποίησης ενεργειών και άμεσης ολοκλήρωσης των σχετικών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που έχουν δρομολογηθεί και σχηματίζουν ένα νοητό σταυρό, που εκτείνεται από την ανατολή (Σέιχ Σου) μέχρι τη δύση (Παλαιά Παραλία) και από το βορρά (Λιμάνι) μέχρι το νότο (Ναυταθλητικοί Όμιλοι), έχοντας στο κέντρο του, στην καρδιά του, το Μητροπολιτικό Πάρκο της ΔΕΘ.

 

Συγκεκριμένα :

Πόλος 1

Διασφαλίζουμε την απόδοση στην πόλη του Ιστορικού Λιμένα, που ορίζεται από τον 1ο, το 2ο και τον 3ο Προβλήτα και περιλαμβάνει το παλιό Τελωνείο, το διατηρητέο συγκρότημα των Αποθηκών, το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού και τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί της οδού Κουντουριώτη, προγραμματίζουμε την ανάπλαση όλου του Ιστορικού Λιμένα με Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, τη μετατροπή του κτιρίου του πρώην Παιδικού Σταθμού σε Σταθμό Υποδοχής Επιβατών της Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας, με ενσωμάτωση της προβλεπόμενης να κατασκευαστεί  Μαρίνας στο συνολικό σχεδιασμό (ευθύνη διαχείρισης από το Δήμο Θεσσαλονίκης).  Το πρόγραμμα έργων επίσης περιλαμβάνει:

 • τη διαμόρφωση χώρων αναψυχής και εξυπηρέτησης σκαφών,
 • τη μεταφορά του τερματικού σταθμού ΟΑΣΘ από την πλατεία Ελευθερίας στο χώρο στάθμευσης του Τελωνείου,
 • την υποστήριξη και ανάδειξη των πολιτιστικών λειτουργιών του 1ου Προβλήτα,
 • την οργάνωση υπαίθριων χώρων για την υποδοχή μεγάλων συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων πολιτισμού με μεγάλη συγκέντρωση κοινού,
 • την αξιοποίηση και επανάχρηση του ιστορικού κτιρίου του Τελωνείου.

 

Πόλος 2

Προωθούμε την αναβάθμιση του δημοσίου χώρου της Παλιάς Παραλίας Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδρόμου πεζών, κατ’ επέκταση του υφισταμένου κρηπιδώματος, μέσα από την επιλογή μιας ήπιας και αναστρέψιμης παρέμβασης, με αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υψηλής αισθητικής, για τη δημιουργία ενός ξύλινου καταστρώματος περιορισμένου πλάτους σε όλο το μήκος της παλαιάς παραλίας, χωρίς επιχωματώσεις ή άλλες επεκτάσεις, και με τη χρήση σύγχρονου και ήπιου αστικού εξοπλισμού.  Διασφαλίζουμε έτσι τη συνέχεια όλου του παραλιακού μετώπου, από το λιμάνι έως το Ποσειδώνιο, ολοκληρώνοντας την αισθητική ανάπλαση του σημαντικότερου δημόσιου χώρου της πόλης.

 

Πόλος 3

Προτείνουμε τη μετατροπή της ΔΕΘ σε «Μητροπολιτικό Πάρκο Πολιτισμού και Τεχνολογίας»,  σε συνδυασμό με τη μετεξέλιξή της σε πιστοποιημένο Εκθεσιακό Κέντρο.

Σχεδιάζουμε την ανάπλαση όλου του χώρου ΔΕΘ με Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, με σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν:

 • την αξιολόγηση της κτιριακής υποδομής,
 • την απόσυρση των γερασμένων εκθεσιακών περιπτέρων,
 • την απομάκρυνση των ασύμβατων χρήσεων,
 • τη διατήρηση και ανάδειξη των κτισμάτων που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον,
 • την ενίσχυση των συνεδριακών υποδομών, και
 • την απαραίτητη αναβάθμιση της λειτουργίας του Βελλίδειου Κέντρου.
 • Το Πάρκο υλοποιείται με τη σημαντική αύξηση του πρασίνου, την αισθητική αναβάθμιση των υπαιθρίων χώρων, τη διαμόρφωση διαδρομών για ήπια άθληση, και ιδίως με τη διευκόλυνση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού και τη χρήση των υπαίθριων χώρων για αναψυχή και άθληση.  Ακόμη μελετάμε τη δυνατότητα  κάλυψης μέρους των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης για το κέντρο πόλης.

 

Πόλος 4

 • Προωθούμε τη σύνδεση του περιαστικού δάσους Σέιχ-Σου με τον αστικό ιστό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.  Στον προγραμματισμό μας περιλαμβάνονται:
 • η διαμόρφωση περιπατητικών διαδρομών, χώρων άθλησης και στάσεων αναψυχής,
 • η περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία του οικοσυστήματος και
 • η βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του περιαστικού δάσους, με πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένη περιοχή μελέτης.

 

Πόλος 5

Προωθούμε την ολοκλήρωση του θαλάσσιου μετώπου της πόλης με την ανάπλαση των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης και του Ομίλου Φίλων της Θάλασσας. Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση  της περιοχής με προβλήτες, ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, χώρους φύλαξης σκαφών και χώρους άθλησης και αναψυχής.

 • Υλοποίηση καινοτόμων προτάσεων διαχείρισης του αστικού χώρου όπως :
  • Ο στρατηγικός σχεδιασμός της περιοχής Λαχανοκήπων Δήμων Θεσσαλονίκης και Μενεμένης για την υποδοχή του νέου Επιχειρηματικού κέντρου
  • Το πρόγραμμα διαμόρφωσης πόλου τριτογενών δραστηριοτήτων στη περιοχή μεταξύ νέας και παλιάς δυτικής εισόδου.
  • Το πρόγραμμα πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ανάπλασης της νοτιοανατολικής πύλης της Θεσσαλονίκης (Ένταξη στο σχέδιο πόλεως του Κεραμουργείου Αλλατίνη και ανάπλαση της εντός σχεδίου περιοχής πάρκου Νέας Ελβετίας από την οδό Βούλγαρη έως το όριο του σχεδίου πόλεως).
  • Επαναλειτουργία των Ιαματικών Λουτρών Θέρμης,  για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με σύγχρονους όρους και προδιαγραφές για θεραπευτικούς σκοπούς.
  • Αποκατάσταση της ιστορικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης με παρεμβάσεις ανάδειξης σημαντικών Ιστορικών Περιοχών όπως :

> Στο Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο, όπως:

 • Η Ανάπλαση σημαντικών πλατειών και διαδρομών
 • η αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης των αυτοκινήτων

> Στην Άνω Πόλη όπως:

 • η διαμόρφωση του οδικού δικτύου και των πεζοδρόμων,
 • η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στη ζώνη πρασίνου των τειχών
 • η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων,
 • η αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων,
 • η συμπλήρωση των δικτύων υποδομής
  • Δράσεις Διαχείρισης του κτιριακού πλούτου, όπως το Πρόγραμμα Αποκατάστασης των Διατηρητέων Κτιρίων ιδιαίτερα του Ιστορικού Κέντρου με στόχο την αναβάθμιση της πόλης της Θεσσαλονίκης και την υποδοχή Επιχειρήσεων.
  • Ανάληψη Πρωτοβουλιών για τη προστασία και ανάδειξη του ιστορικού και νεότερου κτιριακού της πλούτου
   • Σε μεμονωμένα μνημεία
   • Σε διατηρητέα κτίσματα
   • Σε ιστορικά βιομηχανικά κτίρια
   • Στις παραδοσιακές αγορές

με χαρακτηριστικά παραδείγματα :

 • Μύλοι Αλλατίνη
 • Κεραμεία Αλλατίνη
 • ΦΙΞ
 • ΥΦΑΝΕΤ
 • Ενέργειες Οργάνωσης και λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων, με εργαλεία:
  • Την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
  • Κανονισμούς λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων
  • Κανονισμούς όψεων κτιρίων
  • Κανονισμούς λειτουργίας λαϊκών αγορών.

   

 • Έμφαση στη ποιότητα και προστασία του Δημόσιου χώρου με
 • Αυτοδέσμευση του Δ.Θ. για τις παρεμβάσεις του μέσω Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
 • Εξυγίανση των δημοσίων χώρων
 • Διαβούλευση με τους φορείς και οργανώσεις της πόλης
 • Ανάπλαση περιοχής Λαχανοκήπων – Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού (δημιουργία Επιχειρηματικού Κέντρου)
 • Ανάπλαση παραδοσιακών εμπορικών στοών Αγίου Μηνά και παραδοσιακών αγορών στο Καπάνι στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης
 • Βιοκλιματική αναβάθμιση οδικού άξονα Καρακάση και αξιοποίηση περιοχής «Γαλαξία» για πράσινο, αθλητικές δραστηριότητες και στάθμευση
 • Πρότυπες επεμβάσεις σε πυκνοκατοικημένες για την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική  αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος – συνδυάζεται και με τη δράση «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4».
 • Αξιοποίηση δημοτικών οικοπέδων
 • Αισθητικές παρεμβάσεις μέσα από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ανάδειξη κι αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων
 • Μελέτη διαχείρισης και αισθητικής αναβάθμισης λαϊκών αγορών με αυστηρή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και των κανόνων υγιεινής για τη λειτουργία τους.
 • Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
 • Θεσμοθέτηση προτεραιοτήτων και οργάνωσης της υποδομής σε συνεργασία με τους φορείς, και την αξιοποίηση του ενδογενούς επιστημονικού δυναμικού της πόλης.
 • Βελτίωση των εξυπηρετήσεων  της πόλης σε τομείς όπως ο Αστικός εξοπλισμός, με έμφαση στον επανασχεδιασμό των στοιχείων, στη σήμανση της πόλης, στην ενημέρωση του κοινού.
 • Μέριμνα υποδομών για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ :
  • Αποκατάσταση σημείων που δυσχεραίνουν την προσβασιμότητά τους με παράλληλη ανάπτυξη μηχανισμού ελέγχου υποδομών προσβασιμότητας και τήρησης των αναγκαίων προδιαγραφών.
  • Υποχρεωτική τοποθέτηση ράμπας στα εμπορικά καταστήματα που η είσοδός τους δε βρίσκεται το ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο.
  • Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας κάθετων αξόνων προς το παραλιακό μέτωπο.
 • Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τις αξίες και την ποιότητα του δημόσιου χώρου ως κοινόχρηστου αγαθού.
 • Ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης μέσα από το πρόγραμμα «Γειτονιές Εντάξει» με ουσιαστική αναζοωγώνηση αναβάθμιση και μετατροπή  τους σε λειτουργικούς και ελκυστικές θύλακες δραστηριοτήτων  παρέχοντας κοινωνικές εξυπηρετήσεις, με ταυτόχρονη ανάδειξη της ιστορικής τους ταυτότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής τους. Ενδεικτικά:

 

> ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΞΑΣ/  ΑΠΟ ΠΑΠΑΦΗ ΕΩΣ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ

 • Ανάπλαση και διαμόρφωση πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου στο τμήμα της οδού Παπάφη μεταξύ Καυτανζόγλου και Καραμανλή
 • Πεζοδρόμηση της οδού Αμαλίας,
 • Ανέγερση Παιδικού Σταθμού στο Δημοτικό Οικόπεδο της οδού Κατσιμίδη
 • Κατασκευή δύο νηπιαγωγείων στο οικόπεδο Λαχανά που πρόσφατα απαλλοτριώθηκε.
 • Θέσπιση ειδικού τιμολογίου χρήσης του υπογείου parking του Δημαρχείου για τους κατοίκους της περιοχής.

 

> ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ

 • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με τη δημιουργία ενός εσωτερικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
 • Αύξηση του πρασίνου κατά μήκος των οδών Βοσπόρου, Απόλλωνος, Αρτάκης και Αμφιπόλεως
 • Προώθηση παρεμβάσεων αναβάθμισης του πάρκου του Αγίου Θεράποντα»
 • Ανάδειξη ιστορικής και πολιτισμικής αξίας της περιοχής (παλιά προσφυγική συνοικία)

 

> ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟΚ ΑΠΟ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

 • Κατασκευή σιντριβανιού στην πλατεία μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ΠΑΟΚ.
 • αντιμετώπιση περιοχής  ως σύνολο μεγάλων οικοδομικών τετραγώνων,  με τη δημιουργία εσωτερικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις    κατά μήκος  των περιμετρικών οδών με έργα  προσπελασιμοτητας (ράμπες, απομάκρυνση εμποδίων) και αύξηση  του πρασίνου.

 

> ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ/ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΩΣ ΝΑΠΟΛ. ΖΕΡΒΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’

 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
 • Δημοπράτηση 14ου Νηπιαγωγείου,
 • Εξαγορά 12ου Δημοτικού Σχολείου από ΕτΕ.

 

> ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – ΦΑΛΗΡΟ /ΑΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 • Αναβάθμιση της περιοχής με πεζοδρόμηση της οδού Μακεδονίας
 • Άμεση προώθηση της δημιουργίας παιδικού σταθμού στα Κυβέλεια
 • Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έργα του Μετρό.
 • Παρεμβάσεις πρόσβασης και στάθμευσης.
 • Βελτίωση καθαριότητας.

 

> ΧΑΡΙΛΑΟΥ /ΑΛΥΣΙΔΑ – ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΗ

 • Αξιοποίηση 4 δημοτικών οικοπέδων για ανέγερση πολυόροφων μηχανικών σταθμών αυτοκινήτων:  Ν. Εγνατία με Υψηλάντου, Γιάννη Αγγέλου με Νεάρχου, Γρηγορίου Ε΄ με Μελενίκου, Αρίστου Ζάχου.
 • Οριστική επίλυση των μακροχρόνιων εκκρεμοτήτων για την αξιοποίηση των πρώην βιομηχανικών κτιρίων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας (Αλυσίδα – ιδιοκτησία Eurobank κ.α ., Μέλισσα – ιδιοκτησία ΙΚΑ) και την περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής (εστίες μόλυνσης και συγκέντρωσης περιθωριακών στοιχείων).
 • Απομάκρυνση αυθαιρέτων και ανάπλαση πάρκου Αλκμήνης πίσω από το Γήπεδο ΑΡΗ.
 • Διαμόρφωση πλατείας και εισόδου σχολικού συγκροτήματος 3ου ΓΕΛ (Λευκωσίας-Βούλγαρη).
 • Ανακατασκευές-διαπλατύνσεις πεζοδρομίων-δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας στο «μεγάλο» οικοδομικό τετράγωνο Παπαναστασίου-Πλαστήρα-Μυστακίδου-Γυμν. Μικρού.
 • Επέκταση λεωφορειολωρίδας σε όλο το μήκος της οδού Παπαναστασίου.

 

> ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ / ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

 • Ανάπλαση πλατείας Τυρολόης.
 • Ανάδειξη δυτικών βυζαντινών τειχών.
 • Κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτισμάτων
 • Ενίσχυση του φωτισμού
 • Βελτίωση της εμπορικότητας και ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής για την προσέλκυση τουριστών.
 • Ανάπλαση πεζοδρομίων οδού Ικονίου και οδού Παν. Φανερωμένης (διαπλατύνσεις, φωτισμός, δενδροφυτεύσεις, ράμπες ΑμεΑ).

 

> ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΥΛΗ /ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

 • Διάνοιξη δρόμων βασικής κυκλοφοριακής σημασίας (Παπαναστασίου, Υψηλάντου, Ψελλού).
 • Κατασκευή σημαντικών τεχνικών έργων στη γύρω περιοχή για την εξυπηρέτηση του τερματικού σταθμού ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ του Μετρό (διευθέτηση ρέματος, γεφυρωτή προσπέλαση, έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού), όπως και σημαντικές απαλλοτριώσεις.
 • Αξιοποίηση προτάσεων αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που έγινε το 2008 από το Δήμο Θεσσαλονίκης, για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλεως, την ανάδειξη του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος των Κεραμείων Αλλατίνι και την μετατροπή της περιοχής σε πνεύμονα πρασίνου και αθλητικών χώρων.  Ανάδειξη της περιοχής ως Πύλης εισόδου στην πόλη από Χαλκιδική και αεροδρόμιο.
 • Ήπιες παρεμβάσεις μέσα στο άλσος της Νέας Ελβετίας:  ανακατασκευή παιδικής χαράς, ανάπλαση υπαίθριου θεάτρου και αναψυκτηρίου, δημιουργία μικρού βοτανικού κήπου, με υδάτινα στοιχεία (καταρράκτη, συντριβάνι).
 • Διάνοιξη της οδού Παπαναστασίου μπροστά στο τέρμα του ΟΑΣΘ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 

> ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ /ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ

 • Ανάπλαση της πλατείας Μουσχουντή,
 • Διάνοιξη και πεζοδρόμηση της οδού Στουρνάρα,
 • Ανάδειξη ζώνης πρασίνου για την προστασία των βυζαντινών τειχών
 • Κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτισμάτων
 • Ενίσχυση του φωτισμού
 • Βελτίωση της εμπορικότητας και ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής για την προσέλκυση τουριστών.
 • Λειτουργία  χρήσεων πολιτισμού, εκπαίδευσης, άθλησης αλλά και δημιουργίας σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή της Παλαιάς Λαχαναγοράς
 • Ανάδειξη και στοχευμένες παρεμβάσεις  στους θρησκευτικούς και μνημειακούς χώρους όπως :
 • α) Ναός του Αγίου Δημητρίου, με την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου.
 • β) Αλατζά Ιμαρέτ  με την εγκατάσταση ειδικού φωτισμού του οθωμανικού μνημείου για την εξασφάλιση της προσπελασιμοτητας και την άμεση διαμόρφωση του περιβάλλοντος κοινοχρήστου χώρου.

 

> ΞΥΛΑΔΙΚΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ – ΒΟΥΤΥΡΑ

 • Επιτάχυνση κατά προτεραιότητα των εκκρεμών διανοίξεων κοινοχρήστων χώρων.  Κυκλοφοριακή μελέτη για όλη την περιοχή.
 • Επίλυση της μακροχρόνιας εκκρεμότητας με το ελληνικό δημόσιο και τον ΟΣΚ για την παραχώρηση τουχώρου σχολείου (Σαπφούς – Βουτυρά – Καβακίων), την κατεδάφιση των παραπηγμάτων  και την κατασκευή σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος.
 • Αξιοποίηση του συγκροτήματος της Κτηνιατρικής Σχολής, σε συνεργασία με το ΑΠΘ, που καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, για τη στέγαση τεχνικών – επαγγελματικών σχολείων (ή των εργαστηρίων τους) που στεγάζονται σε μισθωμένα ακατάλληλα κτίρια της περιοχής, για την υλοποίηση κοινού προγράμματος αδέσποτων ζώων με το Δήμο και άλλες δράσεις προς όφελος της περιοχής.
 • Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Σαπφούς – Γιαννιτσών – Καζαντζάκη, σημείο συνάθροισης των κατοίκων, με πράσινο, καθιστικά, συντριβάνι και δημόσια WC.
 • Κατασκευή παιδικής χαράς σε δημοτικό οικόπεδο της περιοχής.
 • Ανάπλαση οδών Μοναστηρίου, Γιαννιτσών και Παλαιού Σταθμού, με χαρακτηριστικά εισόδων πόλης (διευρυμένα πεζοδρόμια, απομάκρυνση εμποδίων, ηλεκτροφωτισμός, δενδροφύτευση, σήμανση, οργάνωση παρόδιας στάθμευσης, ράμπες ΑμεΑ κ.α.).
 • Αξιοποίηση κενών δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, πρώην Τμήματος Αλλοδαπών) για τη στέγαση άλλων υπηρεσιών (πχ Πολεοδομίας), με σκοπό τη μείωση του κόστους ενοικίων για το δήμο και την τόνωση της περιοχής, με δραστηριότητες συγκέντρωσης κοινού.
 • Αξιοποίηση διατηρητέου Αναγεννήσεως για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.

 

> ΑΝΩ ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • Εκπόνηση συνολικού προγράμματος παρεμβάσεων στην Άνω Πόλη, με έμφαση στην ικανοποίηση βασικών αναγκών των κατοίκων, με σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού και την προσέλκυση νέων οικογενειών.   Προτεραιότητες θα δοθούν στα εξής έργα:
 • Κατασκευή υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κάτω από μικρούς κοινόχρηστους χώρους.
 • Υπογείωση δικτύων για την απομάκρυνση των εναερίων καλωδίων.
 • Ηλεκτροφωτισμός με παραδοσιακού τύπου ιστούς.  Ανανέωση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, βρύσες, εμπόδια, καλαθάκια).
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  Δημιουργία τουριστικής διαδρομής.
 • Ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου των βασικότερων θρησκευτικών μνημείων.
 • Δημιουργία «βυζαντινού περιπάτου» από τα τείχη ως τον Άγιο Δημήτριο.
 • Ανάπλαση ζώνης πρασίνου γύρω από τα τείχη, ολοκλήρωση ημιτελούς έργου στην οδό Επταπυργίου με την αξιοποίηση της «προσφυγικής συνοικίας».
 • Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων
 • Σήμανση και ειδικός καλλιτεχνικός φωτισμός των σημαντικότερων διατηρητέων κτιρίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού

 

> ΑΝΑΛΗΨΗ / ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ/25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 • Ανάπλαση οδού Πέτρου Συνδίκα, με κατασκευή διαχωριστικής νησίδας, νέος φωτισμός, δενδροφυτεύσεις.
 • Αξιοποίηση παραδοσιακού 25ης Μαρτίου (Βίλλα Μορντώχ) πρώην Πινακοθήκη, ως Μουσείο Παιδικής Ηλικίας σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, για τη στέγαση συλλογής παλιών παιχνιδιών και τη φιλοξενία αντίστοιχων δραστηριοτήτων στον κήπο.
 • Δημιουργία περιπάτου αρχιτεκτονικής κληρονομιάς «Οδός Εξοχών» για την σήμανση, ειδικό φωτισμό και ανάδειξη των ιστορικών κτιρίων της Βας. Όλγας.
 • Ενοποίηση ακαλύπτων χώρων μεταξύ οικοδομικών μονάδων, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.
 • Ανάπλαση ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Νικολαϊδου (Βαφοπούλου) με διαπλάτυνση πεζοδρομίων, φωτισμό, ράμπες αμεα, και ανάδειξη της εξαιρετικής δενδροστοιχίας.
 • Ανάπλαση πρώην ρέματος Νέστορος Τύπα (Μερκουρίου, Δελφών).
 • Αξιοποίηση Ντεπώ για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και την αποκατάσταση των διατηρητέων μεταλλικών στεγάστρων ως Μουσείο Τροχιοδρόμων (τραμ) στο οποίο θα τοποθετηθούν τα δύο εναπομείναντα βαγόνια που είναι παρατημένα στις αποθήκες του δήμου.
 • Κατασκευή πολυόροφου σταθμού αυτοκινήτων κάτω από κοινόχρηστο χώρο επί της λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, σε προβλεπόμενη θέση από το νυν Υπουργείο Υπομοδομών και Μεταφορών .

 

> ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ

 • Εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος εργατικών κατοικιών και ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων (κατασκευή παιδικής χαράς και γηπέδου αθλοπαιδιών).
 • Ανάπλαση των αδιαμόρφωτων κοινόχρηστων χώρων (αλάνες) που καταλαμβάνονται από αυτοκίνητα και φορτηγά στη συμβολή των οδών Δραγουμάνου και Μαργαροπούλου και Δραγουμάνου και Λαγκαδά.
 • Διαμόρφωση χώρου πρασίνου επί της οδού Λαγκαδά και ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων.
 • Απομάκρυνση αυθαιρέτων κατασκευών από το Οικοδομικό Τετράγωνο Λαγκαδά-Τερτσέτη-Πολυζωίδη, ιδιοκτησίας του Δημοσίου και κατασκευή παιδικού σταθμού και δημοτικού ιατρείου για την περιοχή.
 • Ενίσχυση πρασίνου για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.
 • Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων.
 • Ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων και επίσπευση της διάνοιξης της οδού Λαγκαδά.

 

> ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ

 • Περιβαλλοντικής Αναβάθμιση των ρεμάτων Νησάκι και Ορτανσίας.
 • Διάνοιξη της οδού Γενναδίου και τη διαμόρφωση του χώρου πρασίνου κάτω από την περιφερειακή οδό σε χώρο αναψυχής της περιοχής.
 • Ανάπλαση της οδού Αγίου Σπυρίδωνος και του πεζόδρομου Ρήγα Φεραίου.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Θεάτρου Γης, με χώρο στάθμευσης, πράσινο και ασφαλή πρόσβαση του κοινού. Διεκδίκηση του Θεάτρου και των εγκαταστάσεων του από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να τεθούν υπό τη διαχείριση του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Κατασκευή νέας παιδικής χαράς, επί της συμβολής των οδών Γενναδίου και Μιαούλη.
 • Αξιοποίηση του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου για πολιτιστικές χρήσεις, προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και αθλητικές χρήσεις.
 • Επίσπευση της Πράξης Εφαρμογής για την περιοχή Κρυονερίου, για την άμεση απόδοση των τελικών οικοπέδων στους ιδιοκτήτες και για την προώθηση των απαραίτητων υποδομών (οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός, αντιπλημμυρική προστασία, αποχετευτικό δίκτυο, κ.α.).

 

> ΡΟΤΟΝΤΑ

 • Ανάπλαση οδού Φιλίππου (μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας, με δενδροστοιχία, ηλεκτροφωτισμό, ράμπες και πράσινο).
 • Ανάπλαση πάρκου στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Μανωλάκη Κυριακού.
 • Κατασκευή ποδηλατόδρομου στην οδό Εθνικής Αμύνης (Πανεπιστημίου).
 • Ανάδειξη βυζαντινών τειχών πίσω από το νοσοκομείο.

 

> ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

 • Περιβαλλοντική εξυγίανση των ρεμάτων που διασχίζουν το συνοικισμό (Ελευθερών, Στρωμνιτσιωτών), με την απομάκρυνση αυθαιρέτων κτισμάτων και εστιών ρύπανσης, αντιπλημμυρικά έργα, διαμορφώσεις πρασίνου.
 • Ανάπλαση και αναβάθμιση του άλσους γύρω από το Τελλόγλειο Πολιτιστικό Κέντρο.
 • Ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Αγωνιστών (πρώην Βυζουκίδου).
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τις φοιτητικές εστίες και το νοσοκομείο (πρώην Κυανούς Σταυρός).
 • Συνεργασία με το φορέα διαχείρισης των εκτάσεων «ΗΡΑΚΛΗ» για την εκπόνηση συνολικού προγράμματος αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων και την κατασκευή χώρου στάθμευσης.
 • Έργα αντιστήριξης πρανών προς την πλευρά του συνοικισμού Ευαγγελίστριας, σε συνδυασμό με μελέτη κατασκευής ασφαλών προσβάσεων για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των δύο γειτονικών περιοχών.
 • Διεκδίκηση παραχώρησης οικοπέδου ιδιοκτησίας ΑΠΘ για να μην αποχαρακτηρισθεί από Παιδικός Σταθμός και στη συνέχεια, κατασκευή πρότυπου παιδικού σταθμού για την εξυπηρέτηση όλου του 1ου Διαμερίσματος.
 • Ανακατασκευή της παιδικής χαράς επί της οδού Μεσολογγίτη.
 • Έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και οδικής σήμανσης για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης στην περιφερειακή οδό (οδός Αγαθουπόλεως).

 

3.3.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Επίλυση των προβλημάτων του Θερμαϊκού Κόλπου, κυρίως των φερτών υλικών στην παραλία, με τη χρήση, εμφανώς, των πλωτών μέσων που υπάρχουν.
  • Περιβαλλοντική διευθέτηση Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης
  • Ανάπλαση των ρεμάτων με στόχο την αναβάθμισή τους σε χώρους αναψυχής και την ανάδειξη οικολογικών διαδρομών (π.χ. περιοχές Κυβερνείου, Ορτανσίας, Κωνσταντινίδη, Υφανέτ, Δόξας, Τροχιοδρομικών κλπ).
  • Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου βυζαντινού ναού Δώδεκα Αποστόλων και αναβάθμιση των δυτικών τειχών ως την πλατεία Μουσχουντή.
  • Απόδοση στην πόλη όλων των πρώην στρατοπέδων (Μυστακίδη, Φαρμάκη, Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος Γ’Σ.Σ. και εγκαταστάσεις πρώην 424 Γ.Σ.Ν.) για πράσινο και αστικές υποδομές.
  • Αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου με την υποβολή στοχευμένου προγράμματος περιβαλλοντικών δράσεων
  • Δημιουργία ολοκληρωμένων δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δήμου (συμπεριλαμβανομένης της  δημιουργίας υποδειγματικών δημοτικών και δημόσιων κτηρίων όπως π.χ. η εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας στις αυλές των σχολείων). Αξιοποίηση προγράμματος προγράμματος «Εξοικόμηση κατ’ οίκον» την περίοδο 2014-2020.
  • Ανάδειξη και δημιουργία σχετικού θεματικού χάρτη πράσινων διαδρομών με τη διοργάνωση περιηγήσεων για τους δημότες.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης με εκτεταμένα προγράμματα δενδροφύτευσης, συλλογής απορριμμάτων.
  • Κίνητρα στους Δημότες για πράσινες ταράτσες/δώματα, ακάλυπτους χώρας σε συνδυασμό με μείωση των δημοτικών τελών.
  • Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων υψηλής κατανάλωσης ενέργειας στους βασικούς δρόμους της πόλης και σε περιοχές υψηλής τουριστικής προστιθέμενης αξίας με σύγχρονους λαμπτήρες led.
  • Συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις και δημιουργία σώματος εθελοντών περιβάλλοντος για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και προστασία του περιβαλλοντικού αποθέματος και πάταξης της λαθροϋλοτομίας.
  • Δημιουργία Αστικών Οπωρώνων σε ελεύθερες εκτάσεις  του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμων εργαλείων μέτρησης αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο των περιβαλλοντικών αλλαγών και των ρύπων για την ανάλυση του μικροκλίματος και της δυναμικής ροής των ρύπων. Ενδυνάμωση της συνεργασίας με το ΑΠΘ και το ΤΕΙ στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων για τη μείωση της ρύπανσης και του θορύβου καθώς και αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε.
  • Υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών σε θέματα φιλοζωίας και συγκεκριμένα :
   • Δημιουργία Πάρκων Σκύλων σε κάποια από τα ήδη υπάρχοντα πάρκα του Δήμου.
   • Αναδιοργάνωση του Ζωολογικού Κήπου με σύγχρονες προδιαγραφές όπου τα άγρια ζώα πρέπει να παραμένουν στο φυσικό τους οικοσύστημα, και μετατροπή του σε Κήπο οικόσιτων ζώων με πολλές εκπαιδευτικές λειτουργίες.
   • Σε συνεργασία με Φιλοζωικά Σωματεία την Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ και Χορηγίες από εταιρίες Ζωοτροφών οργανώνουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση των μαθητών.
   • Υλοποιούμε Πρόγραμμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Σκύλων

 

3.3.3 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται ποικίλες δράσεις όπως:
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού, υποδομών και υπηρεσιών καθαριότητας στο πλαίσιο του δημοτικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων
 • Προώθηση καινοτόμων λύσεων  με την εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης με χρήση τηλεματικής απορριμματοφόρων και κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων.
 • Συστηματική και διαρκής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, με προαγωγή του εθελεντισμού
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της  εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας και του δημοτικού προγράμματος διαχείρισης,
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών του δήμου.
 • Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στο 50%.
 • Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Τομέα και πάντοτε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον για τη διαχείριση ορισμένων λειτουργιών σε θέματα καθαριότητας-απορριμάτων
 • Κατάρτιση και εφαρμογή δημοτικού προγράμματος πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων.
 • Κατάρτιση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για δράσεις του δήμου (επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή, ανακύκλωση) Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προωθηθεί μέσω της δημιουργίας πράσινων σημείων σε γειτονιές της πόλης (πιθανόν με την χρήση ιδιόκτητων χώρων ή την ενοικίαση από τον δήμο) ή στις παρυφές αυτής (για την εγκατάσταση μεγαλύτερων και πιο οργανωμένων μονάδων), ενώ συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.
 • Ενίσχυση ρόλου και συμμετοχής του Δήμου στην αποδοτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων ως πόρων.
 • Εξειδίκευση προγραμμάτων ανά ρεύμα αποβλήτων (βιοαπόβλητα, συσκευασίες, με σταδιακή μετάβαση σε χωριστά ρεύματα/χαρτί-γυαλί-μέταλλο-πλαστικά, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταρίες, μικρά ρεύματα επικινδύνων, ογκώδη, αδρανή κλπ), ανεξάρτητα ή με ανάπτυξη της συνεργασίας με συστήματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού όπου αυτά υπάρχουν.
 • Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων με διάθεση σε δημοτική κομποστοποίηση ή σε κεντρική μονάδα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
 • Δημιουργία δικτύου δημοτικών πράσινων σημείων για κλασσικά και ειδικά ρεύματα δημοτικών αποβλήτων.
 • Προώθηση δημοτικού δικτύου επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
 • Ολοκληρωμένη και διαφανής κοστολόγηση υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης αποβλήτων.
 • Καταγραφή και παρακολούθηση κόστους υπηρεσιών σε σχέση με ανταποδοτικά τέλη
 • Πιλοτική εφαρμογή συστήματος χρέωσης «Πληρώνω όσο Πετάω» ως κίνητρο για την επιβράβευση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των νοικοκυριών.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού, υποδομών και υπηρεσιών καθαριότητας στο πλαίσιο του δημοτικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (σύστημα αξιόπιστης καταγραφής δεδομένων παραγωγής δημοτικών αποβλήτων, επικαιροποίηση κανονισμού καθαριότητας, αξιολόγηση αναγκαιότητας και ορθολογική κατανομή διαθέσιμου εξοπλισμού με 5ετή κατανομή αναγκών ανανέωσης κλπ).
 • Υποστήριξη βασικών επιλογών του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τη διαχείριση των υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων (εγκαταστάσεις ανάκτησης και διάθεσης).
 • Ανάδειξη θέσης Δήμου ως πυλώνα της μητροπολιτικής περιοχής, υποστήριξη & παρακολούθηση της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων στη λιμενική ζώνη, στις βιομηχανικές περιοχές, συμμετοχή σε ελεγκτικούς μηχανισμούς για πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων από διαχείριση αποβλήτων.
 • Προώθηση καινοτόμων λύσεων (αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για βελτιστοποίηση προγραμμάτων, ηλεκτρονικές πλατφόρμες για προώθηση πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης, νέος έξυπνος εξοπλισμός κλπ).
 • Συστηματική και διαρκής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, ενίσχυση συμμετοχής πολιτών, βραβεία περιβαλλοντικής επίδοσης σε γειτονιές και επιχειρήσεις, προώθηση εθελοντισμού για ενίσχυση ανακύκλωσης (καμπάνιες σε ομάδες-στόχους και ευρύ κοινό, helpdesk Δήμου κλπ).
 • Δημιουργία δημοτικού περιβαλλοντικού ταμείου, τροφοδοτούμενου από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας κλπ τέλη και έσοδα Δήμου, για απόδοση σε δημοτικές περιβαλλοντικές δράσεις και έργα διαχείρισης αποβλήτων.

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button