2.1 Στόχοι :

Η ενδυνάμωση της πόλης με σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και θεσμικές αρμοδιότητες που την καθιστούν ισχυρό μητροπολιτικό κέντρο.

 

2.2  Πεδία-Κατευθύνσεις παρεμβάσεων

Η διεκδίκηση και κατοχύρωση αρμοδιοτήτων επιχειρησιακής ευθύνης του Δήμου σε θέματα :

– Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

– Οικονομικών Δραστηριοτήτων

– Κοινωνικών Δομών

– Λειτουργιών της πόλης

– Χρηματοδοτικών Εργαλείων Ανάπτυξης

 

2.3 Δράσεις-Ενέργειες

Διεκδίκηση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και διαχείρισης σε επίπεδο

> Μητροπολιτικού Δήμου

– Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον.

– Θερμαϊκός Κόλπος.

– Περιαστικό Δάσος.

– Ατμοσφαιρική ρύπανση.

> Υποδομών Κλίμακας

– Ινστιτούτα (ΟΡΘ, ΣΑΣΘ).

– Διαχείριση Απορριμμάτων.

– Ύδρευση- Αποχέτευση.

– Καταγραφή ατμοσφαιρικών δεδομένων.

> Μεταφορών (π.χ. χωροθέτηση χώρων στάθμευσης)

> Κοινωνικών Δομών

 

Χρηματοοικονομικών Εργαλείων για την αξιοποίηση και διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και των πόρων της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020 είτε αυτοτελώς, είτε μέσω συμμετοχής σε κατάλληλα κοινοπρακτικά σχήματα και αναπτυξιακά ταμεία.

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button